Przestrzeń Urbanistyka Architektura,2017, Volume 1

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Rok wydania: 2017
Koordynator wydania: Elżbieta Kusińska

Urbanistyka

Sortuj według

Aleja 29 Listopada w Krakowie

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 7-13
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.001.7119

Koncepcja redefinicji alei 29 Listopada i kształtowania przestrzeni publicznej w jej rejonie

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 15-41
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.002.7120

Przywrócenie środowiska miejskiego w Szczecinie. Podzamcze – odbudowa nadwodnej „dzielnicy” staromiejskiej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 43-55
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.003.7121

Miasto jako kreator postępu – na przykładzie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu (Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 57-72
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.004.7122

Spekulacje głównym powodem wzrostu wartości nieruchomości

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 73-91
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.005.7123

Nowy Sącz. Rekreacyjne przedpole miasta u zbiegu rzek

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 93-113
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.006.7124

Modele rewitalizacji XIX-wiecznych obszarów miejskich na przykładzie Szczecina

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 115-128
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.007.7125

Od fizycznej bariery do integratora miasta

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 129-138
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.008.7126

Wzornictwo UTP – dydaktyka utylitarna. Doświadczenia i szanse dla miasta i biznesu.

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 139-148
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.009.7127

Akupunktura urbanistyczna na przykładzie projektów dla Nowego Sącza

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 149-165
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.010.7128

Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 167-182
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.011.7129

Architektura

Solarcity i Gasometer Simmering: integralne kształtowanie środowiska mieszkaniowego – przykłady austriackie

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 185-200
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.012.7130

Zmienność postrzegania bryły dachu w zależności od odziaływania różnych czynników zewnętrznych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 201-216
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.013.7131

Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 217-231
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.014.7132

Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie miast okresu globalizacji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 233-255
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.015.7133

Architektura krajobrazu

Materiały i formy zastosowane w procesie rewaloryzacji słynnych polskich uzdrowisk

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 259-273
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.016.7134

Innowacyjne nawierzchnie wodoprzepuszczalne – możliwości zastosowania w historycznych ogrodach i parkach publicznych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 275-293
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.017.7135

Historia architektury i sztuki piękne w architekturze

Ochrona historycznej architektury obronnej w stanie ruiny

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 297-313
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.018.7136

Planowanie przestrzenne i regionalne

Akwakultura Miejska – model integracji kapitału i wiedzy w przestrzeni komunalnej – Natura 4.0

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 317-327
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.019.7137

Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 329-340
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.020.7138