Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie miast okresu globalizacji

Maciej Złowodzki

Abstrakt

Postęp w wytwórczości dóbr materialnych, a więc produktów przemysłowych i żywnościowych, przyniósł przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia. Kraje wysoko rozwinięte usuwają ze swego terenu przemysł ciężki, surowcowy, energochłonny i uciążliwy dla środowiska. Rozwijają gospodarkę opartą na wiedzy, którą charakteryzują produkty o niskim nakładzie materiałowym, a wysokim wkładzie myśli technicznej i innowacyjności. Aktywizuje się tzw. sektor usług. To obecność tych aktywności i udział w międzynarodowym oraz krajowym podziale pracy decyduje o ekonomii, rozwoju miast i regionów oraz o zamożności jego mieszkańców. Wywiera też wpływ na zmieniający się wyraz przestrzenny miast.

Słowa kluczowe: industrializacja, urbanizacja, gospodarka oparta na wiedzy
References

Benjamin R.B., Dżihad kontra mcświat, 2001.
Inteligentne Miasta – dodatek branżowy, D. Burzyńska (red.), Builder 06/2017, s. 52–67.
Giedion S., Mechanization takes command – a contribution to anonymous history, Oxford University Press, New York 1955.
E-biurowce – inwestycje, architektura, produkty – polski rynek biurowy 2017, J. Gorczyca (red.), KRN media, Kraków 2017.
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, WWL MUZA SA, Warszawa 1998.
Landers D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci a inni tak ubodzy, WWL MUZA SA, Warszawa 2005.
Le Corbusier, W stronę architektury, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2012.
Le Corbusier, Jeanneret P., Oeuvre complete 1910–1929, Les Editions d’Architecture – Edition Girsberger, Zurich 1964.
Lis K., Zdrowie pracowników w rozwijającej się gospodarce na przykładzie Polski, [w:] Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii, G. Dudarski, I. Gabryelewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, s. 173–189.
Mumford L., Technics and civilization, Routledge & Kegan Paul Ltd, London 1934.
Propst R., Le bureau évolutif – un nouveau concept, Reboul & Fils, Paris 1971.
Purchla J. J.J., Jak powstał nowoczesny Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
Studenski R., Poprawianie natury, ATEST – Ochrona Pracy 3/2010, s. 4–6.
Toffler A. i H., Rewolucyjne bogactwo, 2007.
Tytyk E., Butlewski M., Wprowadzenie do techniki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
Tytyk E., Butlewski M., Ergonomia w technice, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Arkady, Warszawa 1971.
Węcławowicz-Bilska E., Miasta i zurbanizowane struktury przestrzenne przyszłości, [w:] Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii, M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska (red.), Politechnika Krakowska, Kraków 2016, s. 123–138. Wosińska W., Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot 2008.
Złowodzki M., Andrzej Robowski – filozofia architekta i dydaktyka, Czasopismo Techniczne, 2-A/1995, s. 81–100.
Złowodzki M., Ogińska H., Juliszewski T., Pawlak H., Ergonomia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Komitet Ergonomii PAN, Kraków-Lublin 2012.