Wybrane zagadnienia dobrych praktyk współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi

Wacław Celadyn

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje wybór dobrych praktyk dotyczących współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi. Wyselekcjonowane przykłady prezentują rozwiązania wymagające popularyzacji w celu zbudowania atrakcyjnego rynku dla inwestycji prezentujących najwyższe walory jakościowe czy estetyczne w oparciu o publiczne inwestycje w sektorze budowlanym. Środowisko architektów jest grupą najmocniej zaangażowaną w misję tworzenia wysokiej klasy architektury, odpowiadającej najnowszym trendom.

Słowa kluczowe: modele współpracy, uczelnia wyższa, samorząd, środowisko architektów, biznes
References

Dom dla rodziny: Krynica-Zdrój, 21–22 października 2016 r., Rada i biuro MPOIA, Izba Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP.
Konkurs jako instrument kreowania ładu przestrzennego, wysokiej jakości budynków i przestrzeni
publicznych, Stelmach B., Konior T. (red.), Materiały z Forum Konkursów Architektonicznych,
27–28 czerwca 2014, Warszawa.
Mostafa M., Sprawozdanie Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP za lata 2012–2015, Warszawa
2015.
http://www.mpoia.pl/ (dostęp: 10.08.2017).
http://www.sarp.org.pl/ (dostęp: 10.08.2017).
http://www.sarp.krakow.pl/ (dostęp: 10.08.2017).
http://www.sarp.krakow.pl/attachments/811l_58763fac03927_Regulamin_Dyplom_Roku_
edycja_2017_11.01.16.pdf (dostęp: 10.08.2017).
http://mba2017.sarp.krakow.pl/ (dostęp: 10.08.2017).