Rola współpracy uczelnia–samorząd w aktywizacji przestrzeni miejskich

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt

W artykule przedstawiono efekty współpracy samorządu gminy Zwierzyniec z uczelnią – Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Efekty tej współpracy stanowią projekty dyplomowe inżynierskie studentów Wydziału Architektury. W publikacji omówiono problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenno-inwestycyjne, z jakimi boryka się gmina Zwierzyniec. Jednym z podstawowych problemów omawianego terenu Roztocza jest jego „zamieranie” w sezonie jesienno-zimowym. Studenckie analizy, spostrzeżenia oraz finalne projekty mają służyć promocji Zwierzyńca i jego aktywizacji we wszystkich porach roku.

Słowa kluczowe: współpraca, uczelnia, samorząd, aktywizacja
References

Kosiński W., Miasto i piękno miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
Kosiński W., Paradygmat miasta 21 wieku – od polis do metropolis, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016.
Cabaj L., Zwierzyniec i okolice, Wydawnictwo Fotopress, Zamość 2013.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwierzy¬niec. Tekst jednolity (załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/354/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 stycznia 2010 r., Burmistrz Zwierzyńca, Zwierzyniec 2009.
http://www.zwierzyniec.info.pl (dostęp: 17.03.2017).
www.magicznyzwierzyniec.pl (dostęp: 18.03.2017).
www.inwestycje.zwierzyniec.vipserv.org/strategia/prob.pdf (dostęp: 18.03.2017).
http://laf.net.pl (dostęp: 18.03.2017).
http://www.kultura-zwierzyniec.pl/rockowisko-2016 (dostęp: 18.03.2017).
http://www.kultura-zwierzyniec.pl/kategoria/warsztaty-wokalne (dostęp: 18.03.2017).
https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/0uchwala223.pdf (dostęp: 18.03.2017).
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, http://www.zwierzyniec.info.pl (dostęp: 29.03.2017).
http://www.magiczneroztocze.pl (dostęp: 29.03.2017).