Architektura jako narzędzie rozwiązywania wybranych problemów społecznych – na przykładzie Leżajska, Niepołomic i Wieliczki

Kazimierz Butelski,

Magdalena Kozień-Woźniak,

Marta Łukasik

Abstrakt

Realizowana w Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej od lat metoda dydaktyczna polega na opracowywaniu projektów studialnych w małych miastach w celu zapoznania studentów ze specyfiką wprowadzania nowych form architektonicznych w zastane środowisko kulturowe. Cenne jest przy realizacji tego zadania nawiązywanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i współpraca przy realizacji projektu – od sformułowania wytycznych projektowych i zaproponowania lokalizacji dla wybranego tematu, aż po organizację wystawy i ocenę przedstawionych przez studentów propozycji projektowych. Te studialne prace mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu w przyszłości decyzji lokalizacji obiektów użyteczności publicznej i ich wpływu na strukturę przestrzenną miasta, a także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i wzmocnieniu potencjału ekonomicznego. Dotychczas nawiązano współpracę i realizowano projekty z przedstawicielami Leżajska, Niepołomic oraz Wieliczki.

Słowa kluczowe: Leżajsk, chasydzi, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, opieka, seniorzy, juniorzy, Laboratorium Akustyki Technicznej AGH
References

http://www.jhi.pl/psj/chasydyzm_polski (dostęp: 22.05.2017).
Chasydyzm – od herezji do ultraortodoksji. Hasidism – from heresy to ultra-orthodoxy, [w:] Czas chasydów. Time of the Hasidim, Kraków 2005, s. 11–41.
Chabad: pomiędzy mistyką a mesjanizmem, [w:] Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, pod red. Michała Galasa, Kraków 2006, s. 129–145.
Chasydyzm czy chasydyzmy? Główne aspekty dziejów mistyki żydowskiej na ziemiach polskich, [w:] Żydzi w Lelowie. Obecność i ślady, pod red. Michała Galasa i Mirosława Skrzypczyka, Kraków 2006, 41-58.
Wiśniewski T., Bożnice Białostocczyzny, Białystok 1992.
Szafranowicz P., Środowiska terapeutyczne – nowe podejście do problematyki przestrzeni obiektów służby zdrowia, Gdańsk 2005.
Porębowicz S., O miejsce dla starego człowieka w nowo powstających zespołach miejskich, „Szpitalnictwo Polskie”, t. VIII, 6, 1964, s. 282-287.
http://www.wieliczka.eu/pl/201506/0/projekty-strategiczne.html (dostęp: 26.05.2017).
Kamisiński T., Rubacha J., Pilch A., Badania struktur rozpraszających dźwięk dla potrzeb adaptacji akustycznej wnętrz – A study of sound scattering structures for the purposes of room acoustic enhancement, [w:] XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej: Kraków–Zakopane, 30 marca – 3 kwietnia 2009 – XVI Conference on Acoustic and Bio¬medical Engineering, Kraków 2009, s. 18–19.