Przestrzeń Urbanistyka Architektura,2018, Volume 1

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: planowanie w skali regionalnej, wielkoskalowe projekty urbanistyczne, strategie planistyczne, rewitalizacja terenów kryzysowych, inwestycje publiczno-prywatne, zdrowe miasta, architektura służby zdrowia, ochrona zdrowia, Poznań, rozwój miasteczek, tożsamość i atrakcyjność miejsc, oferta wzrostu walorów kulturowo-użytkowych, różnorodność funkcjonalno-użytkowa, aquapark, park wodny, centrum edukacyjne, grywalizacja, walka ze stresem, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, jednodniowy urlop, budownictwo kooperatywne, nowe modele mieszkaniowe, budownictwo mieszkalne, szukanie alternatywnych kierunków, architektura betonowa, idea, materiał, ekspresjonizm, skaning laserowy, fotogrametria, inwentaryzacja architektoniczna, architektura, szpital, tanatologia, śmierć, Vitra, marketing, design, komunikacja, Aronoff Center, Carceri, Coop Himmelb(l)au, Peter Eisenman, Euralille, Rem Koolhaas, The Light Pavilion, Daniel Libeskind, Micromegas, Piranesi, Lebbeus Woods, krajobraz sakralny, sakralność wina, architektura wina, sacrum, ogród, tradycje, przestrzeń, Nowa Huta, ochrona zabytków, zrównoważony rozwój, kolonializm, osiedla mieszkaniowe, rewitalizacja, miasto w mieście, instrumenty prawne planowania przestrzennego, oczekiwania samorządów gminnych, badanie ankietowe, wskaźniki środowiskowe, ochrona środowiska, rozwój miast, smog, zanieczyszczenie powietrza, rozwiązania urbanistyczne, modernizacja miast, środowisko miejskie, procesy urbanizacyjne, urbanistyka, kolej, PKP, partycypacja, społeczeństwo masowe, kanały komunikacji

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Strategia dywersyfikacji w polityce przestrzennej Księstwa Luksemburga

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 7-20
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.001.8609

Jakość przestrzeni architektonicznej dedykowanej ochronie zdrowia a potrzeby mieszkańców w kontekście założeń idei healthy cities na przykładzie Poznania

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 31-34
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.002.8610

Koncepcja rozwoju miasta Oświęcim poprzez ofertę wzrostu walorów kulturowych i użytkowych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 35-48
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.003.8611

Rola miejskiego aquaparku XXI wieku w kontekście społeczno-ekonomicznych potrzeb. Analiza problemu na przykładzie Wodnego Parku Tychy

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 49-56
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.004.8612

Nowe kooperatywne modele mieszkaniowe

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 57-69
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.005.8613

Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 71-93
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.008.8616

Skaning laserowy w inwentaryzacji architektonicznej, stosowane rozwiązania i propozycja udoskonalenia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 95-105
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.012.8620

Sztuka projektowania przestrzeni schyłku życia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 107-118
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.006.8614

Vitra. Dobra architektura czy chwyt marketingowy?

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 119-131
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.007.8615

L’Espace Piranesien

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 133-144
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.009.8617

Wineries in communication with holy mountains

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 147-161
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.011.8619

Furtwängler Garden: the sacrum as reference field

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 163-168
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.013.8621

Sacrum w „Mieście bez Boga”

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 169-181
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.010.8618

Odnowa zabytkowych obszarów miejskich jako odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu tożsamości miejsca. Przypadek Hankou (Chiny)

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 185-199
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.014.8622

Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 203-218
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.015.8623

System planowania przestrzennego szczebla lokalnego w ocenie gminnych władz samorządowych w Polsce – problemy elementarne

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 219-236
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.016.8624

Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świdnica – osiedle Zawiszów

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 239-253
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.017.8625

Kształtowanie struktur urbanistycznych na terenach zagrożonych smogiem i zanieczyszczeniem powietrza

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 255-270
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.018.8626

Odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych: Historia, teraźniejszość, perspektywy

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 271-284
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.019.8627

Dobro publiczne w dobie alienacji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 285-296
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.020.8628