Przestrzeń Urbanistyka Architektura,2018, Volume 2

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: Kraków, metropolia, rozwój inteligentny , , nowe kierunki artystyczne, globalizacja, sztuka ulicy , new artistic trends, globalization, street art, mikropolis, urbanizacja, rurbanizacja, aglomeracja, wielkość miasta, urbanistyka, morfotyp, małe miasto, InfoStrefa, Micropolis, urbanization, rurbanization, agglomeration, city size, urban planning, morphotype, small city, narzędzia wspierające projektowanie, BIM, CIM, wirtualne miasto , design support tools, virtual city, renowacja, budynki mieszkalne, efektywność energetyczna, energia odnawialna , renovation, residential buildings, energy efficiency, renewable energy , sacrum, park-pomnik, miejsce pamięci, muzeum, tożsamość miejsca , monumental park, museum, Las Wolski, gospodarka leśna, trwałość lasu, murawy kserotermiczne, rezerwat przyrody , development of tree resources, recreation, nature reserve, Iran, Islam, meczety , Muslim, mosques , apartamenty, nieruchomość, deweloper, firmy konsultingowe , apartments, real estate, developer, consulting companies, teatr, scena, sala, organizacja , heritage preservation, sustainable development, colonialism, centra transportowe i komunikacyjne, stacja, węzeł komunikacyjny, terminal, transport and communication centres, station, transport hub, uchodźcy, obóz, architektury tymczasowa, kryzys migracyjny, La Liniere, Calais, Jungle, drenaż kulturowy, architektura prymitywna , Refugees, camp, temporary architecture, migration crisis, La Linière, cultural drainage, primitive architecture, środowisko miejskie, zabytki architektury, konserwacja, restauracja , urban environment, architectural monuments, conservation, restoration, obiekt–symbol, punkt znaczeniowy, mem, przestrzeń publiczna miasta , object–symbol, point of meaning, meme, urban public space, walory i wartości przestrzeni, obrona przed degradacją, zabytkowe Podgórze, przedpole Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ponadczasowe piękno Krakowa , assets and values of the space, protection against degradation, historical Podgórze, forefield of the Divine Mercy Sanctuary in Łagiewniki, timeless beauty of Cracow

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dlaczego? 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 7-21
DOI 10.4467/00000000PUA.18.029.9531

Memes in public urban spaces 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 25-34
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.021.9523

The significance of object restoration  in the urban environment and restoration basics 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 35-46
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.035.9754

Witamy w Europie, czujcie się jak u siebie – przegląd urbanistycznych i architektonicznych rozwiązań z obozów dla imigrantów w Europie 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 47-61
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.022.9524

Prospects of the construction of transport  and communication centres in the territory  of Ukraine 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 65-72
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.034.9597

Planowanie funkcjonalne, znaczenie sceny  i przestrzeni wizualnej w teatrach młodego widza 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 73-85
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.023.9525

Inwestycyjna atrakcyjność apartamentów  jako nowy rodzaj nieruchomości w Rosji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 87-100
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.024.9526

Evolution of the architecture of mosques in Iran (seventh to eighteenth centuries) 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 101-108
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.025.9527

Problemy gospodarki leśnej w Lasku Wolskim

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 111-121
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.026.9528

Park-pomnik w Żelazowej Woli –  sacrum wykreowane kulturowo 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 123-132
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.027.9529

Renovation – new life for old buildings 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 135-146
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.028.9530

Współczesna praktyka projektowa –  szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych,  w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 149-157
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.030.9532

Mikropolis jako nowoczesna typologia modelu przestrzennego małego miasta 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 159-165
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.031.9533

Społeczna Przyroda Nowych Artystycznych kierunków w Miejskim Środowisku 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 167-175
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.032.9534

Znowu planujemy Kraków! 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 177-185
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.033.9535