Evolution of the architecture of mosques in Iran (seventh to eighteenth centuries) 

Zahedi Shahab

Abstrakt
Meczety w Iranie i ich znaczenie  w życiu społeczno-politycznym kraju
Przez bogactwo irańskiego dziedzictwa kultury islamskiej architektury, ochrony i konserwacji zabytków oraz powstawaniu nowych konstrukcji, postanowiono ustalić politykę legislacyjną dotyczącą zasad organizacji, doskonalenia i rozwoju meczetów w kraju (Rada Ministrów Islamskiej Republiki Iranu 22/4/1376, 31 marca 1996). Zauważono, że nowe meczety muszą przestrzegać irańskich zasad budowlanych. Zachowanie islamskiego dziedzictwa architektonicznego Iranu i nowych meczetów reguluje Rozporządzenie Rady Najwyższej o Urbanistyce i Architekturze 30676/z10/300 z 22 września 2008 r. numer 5361 i prawo z 20 stycznia 2009 r., które przewiduje alokację i harmonogramowanie meczetów. 
 
This dissertation argues that under the influence of external factors, climatic conditions, pre-Islamic architecture, local architectural and construction traditions, a peculiar regional Iranian school of Muslim architecture was formed and evolved. The relationship between the historical periods of Iran’s development and the architectural periods of the construction of mosques is determined, and three major periods of the construction of mosques are described. 
Słowa kluczowe: Iran, Islam, meczety , Muslim, mosques
References

Zahedi Sh., Specific features of the construction of mosques in Iran at different periods (VІІ–XX centuries), „Modern problems of architecture and urban development” No. 32, KNUBA, Kyiv 2013, 168–171.

Zahedi Sh., The Influence of Historical Periods of Iran’s Development on the Construction of Mosques, „Architectural Bulletin of KNUBA” No. 1, KNUBA, Kyiv 2014, 130–139.

Zahedi Sh., Style features of the architecture of the mosques of Iran, „Urban Planning and Territorial Planning” No. 51, KNUBA, Kyiv 2014, 167–173.

Zahedi Sh., Methodology of Investigation of the Architecture of Iranian Mosques, „Urban Planning and Territorial Planning” No. 52, KNUBA, Kyiv 2014, 135–140.

Zahedi Sh., Canonical sources of mosques as specific structures, „Modern problems of archi­tecture and urban development” No. 35, KNUBA, Kyiv 2014, 21–25.

Zahedi Sh., Features of concentration of mosques within Iran, separate regions and cities, „Modern problems of architecture and urban development” No. 36, KNUBA, Kyiv 2014, 255–263.

Zahedi Sh., Composition–planning scheme of mosques of Iran in the main periods, „Architec­tural Bulletin of KNUBA” No. 3, KNUBA, Kyiv 2014, 131–143.

Zahedi Sh., Features of the construction of mosque structures in Iran in the fifteenth and fifteenth centuries, „Architectural Bulletin of KNUBA” No. 5, KNUBA, Kyiv 2015, 161–166.

Zahedi Sh., The architecture of Evolution of mosques in Iran (VІІ–XVIII centuries), „AMIT” 1 (38) (http://marhi.ru/AMIT/issues.php; http://elibrary.ru/defaultx.asp).

Zahedi Sh., The scientific and theoretical base of protection the Iranian Islam architecture, „Urban Planning and Territorial Planning” No. 65, KNUBA, Kyiv 2017, 546–551.

Zahedi Sh., Modern methods of studying Iranian mosques. Innovations in the construction industry, Bryansk 2014, 167–172.

Zahedi Sh., Historical researches of Iranian mosques XV–XVIII centuries as the basis for archi­tectural restoration and protection of historical heritage. Architecture, urban planning, historical and cultural and ecological environment of cities of central Russia, Ukraine and Belarus, Materials of international scientific–practical conference, March 12–13, 2014, BGITA, Bryansk 2014, 59–63.

Zahedi Sh., Regional features of the architecture of mosques in Iran (VІІ–XX centuries). Science, education and experimental designing, Abstracts of reports of a scientific conference, MARCHI, Moscow 2014, 221–222.

Zahedi Sh., The Problems of Identifying the Peculiarity of the Persian Islamic School of Archi­tecture in the World Legacy of the Architecture of Islam. Modern Problems of Architecture and Urban Development in the Conditions of International Integration, Abstracts of the Conference, November 27–28, 2014, Kharkiv 2014, 238–239.

Zahedi Sh., Iran’s Architecture in the Context of Domestic Politics / Zahedi Shahab. Regional Policy: History, Political and Legal Foundations, Architecture, Urbanism, „Collection of scientific works”, Whip ІІІ, Part 2, KNUBA, Kyiv 2017, 218–220.

Zahedi Sh., The Need to Preserve the Historical and Architectural Heritage of Islam in the Cities of Iran. Architecture of Historical Kyiv. Context and Intervention, Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference, November 24, 2017, KNUBA, Kyiv 2017, 141–142.