Park-pomnik w Żelazowej Woli –  sacrum wykreowane kulturowo 

Anna Tarnawska,

Mariola Wojtkiewicz

Abstrakt

Miejsca wykreowane kulturowo stanowią odpowiedź na potrzeby duchowe społeczeństwa. Potrzeba upamiętnienia Fryderyka Chopina w miejscu jego urodzenia sięga XIX wieku – czasu zaborów, a w pełni zrealizowana zostaje w latach 30. XX wieku. Wtedy to odbudowana w stylu narodowym oficyna chopinowska zostaje wkomponowana w nowocześnie zaprojektowaną, modernistyczną w charakterze przestrzeń parkową, stając się jej najważniejszym elementem. Parkowi-pomnikowi nadane zostają cechy przestrzeni symbolicznej. Żelazowa Wola jest miejscem przeżycia estetycznego, ale też emocjonalnego, w którym wykonywana na żywo muzyka jest kulminacją wizyty dla wielbicieli twórczości kompozytora. 

 

Culturally created places represent a response to society’s spiritual needs. The history of the commemoration of Fryderyk Chopin on the site of his birth dates back to the nineteenth century and the times of the Partitions of Poland. It was only realised in full, however, during the 1930s, when the Chopin annexe, rebuilt in the Polish national style, was made the key element in the design of a modernist-style park. The memorial park dedicated to Chopin was given the features of a symbolic space. The birthplace of Fryderyk Chopin and the park in Żelazowa Wola is a place of aesthetic and emotional experience, where visits made by admirers of the composer’s output are crowned by the performance of live music.

Słowa kluczowe: sacrum, park-pomnik, miejsce pamięci, muzeum, tożsamość miejsca , monumental park, museum
References

Hodor K., Łakomy K., Sacrum krajobrazu. Estetyzacja przestrzeni miejskiej, „Forma” 26/2016.

Pawlik J.J., Sacrum w muzeum?, „Zbiór wiadomości do antropologii muzealnej” nr 2/2015.

Rajzner K., Wośko L.T., Rekonstrukcja układu kompozycyjnego, projekt rewaloryzacji parku w Żelazowej Woli, Warszawa 1989.

Wilkoszewska K., Muzeum – idea ambiwalentna, [w:] Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Maria Popczyk (red.), Katowice 2006.