Przestrzeń Urbanistyka Architektura,2019, Volume 1

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: terytoria przybrzeżne, ekosystem rzeczny, czynniki naturalne, rozwój miast, środki rewitalizacji, coastal territories, river ecosystem, natural factors, urban development, revitalisation measures, recykling przestrzeni, rewitalizacja, gentryfikacja, park miejski, uwarunkowania kulturowe i środowiskowe, space recycling, revitalization, gentrification, city park, cultural circumstances environmental circumstances, splendor (glamour), design wnętrz, zjawisko filozoficzne i kulturologiczne, glamour, interior design, philosophical and culturological phenomenon, dekoracje wnętrz, projektowanie wnętrz, specyficzne szczegóły, meczety Persji i Maghrebu, interior decoration, specific features, mosques of Persia and Maghreb, archetyp, typ architektoniczny, idea, projekt, archetype, architectural type, design, Iran, lustrzane wnętrze, pałace, meczety, święte miejsca, XVIII wiek i początek XIX wieku, mirrored interior, palaces, mosques, holy places, eighteenth to the beginning of nineteenth century, złożoność, prostota, architektura, urbanistyka, filozofia, teoria architektury, postmodernizm, Robert Venturi, Christopher Alexander, Herbert A. Simon, Planty Krakowskie, zieleń publiczna, zieleń zabytkowa, UNESCO, park historyczny, Planty Garden, historical greenery, green public spaces, historical park, krajobraz winiarski, krajobraz kulturowy, współczesna architektura winnic, viticultural landscape, cultural landscape, contemporary wine architecture, cmentarz, kirkut żydowski, cmentarz ewangelicki, miejsca pamięci, sacrum, Głogówek, cemetery, Jewish cemetery, Evangelical cemetery, memorial sites, meczet, Algieria, miejsce zbiorowej modlitwy, obiekt użyteczności publicznej, historia meczetów, mosque, Algeria, place of collective prayer, public facility, history of mosques, architektura handlowa, socmodernizm, socrealizm, zabytki, commercial architecture, socmodern, socialist realism, architectural monuments, secesja, tożsamość narodowa, Chiny, modernizm, secession, national identity, China, modernism, morski terminal pasażerski, transport intermodalny, rekonstrukcja, strefa intermodalna, marine passenger terminal, intermodal transportation, reconstruction, intermodal zone, dominanta krajobrazowa, analiza widoku, ocena krajobrazu, współczynniki kształtu, kolor, gabaryty, linia nieba

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Water areas and the city: problems and principles of their coexistence

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 7–16
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.001.10004

Współczesny park jako efekt recyklingu przestrzeni miejskiej – przegląd nowojorskich realizacji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 17–38
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.002.10005

Reasons for the spread of the glamour style in modern interiors, and the specifics of its manifestation

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 41–50
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.003.10006

Dominant features of the historical interiors of the mosques of Persia and the Maghreb countries

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 51–58
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.004.10007

Archetypy w architekturze współczesnej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 59–74
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.005.10008

Mirrored interiors of Iran palaces and holy places

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 75–86
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.006.10009

Zagadnienie złożoności w teorii architektury końca XX wieku

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 87–98
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.007.10010

Przemiany w kompozycji Plant Krakowskich na przykładzie Ogrodu Barbakan

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 101–112
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.008.10011

The viticultural landscape: An inspiration for artistic self-expression

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 113–132
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.009.10012

Kultywowanie miejsc pamięci na przykładach cmentarzy w Głogówku

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 133–144
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.010.10013

Rola społeczna meczetów w Algierii jako miejsc zbiorowych zgromadzeń wierzących

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 147–158
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.011.10014

Architektura handlowa Warszawy w czasie Polski Ludowej i jej losy po transformacji na wybranych przykładach

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 159–170
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.013.10016

Zachowania dziedzictwa kulturowego z czasów secesji europejskiej w miastach Chin

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 171–180
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.012.10015

Trends in fine art, as exemplified by the legacy of W. Kotarbiński, and architecture of the late 19th and early 20th centuries

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 181–190
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.014.10017

Trends in the formation of maritime passenger terminal architecture in intermodal transport systems using the example of the reconstruction of the passenger terminal in port Odessa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 193–208
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.015.10018

Dominanta krajobrazowa – próba parametryzacji pojęcia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 209–238
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.017.10019