Trends in fine art, as exemplified by the legacy of W. Kotarbiński, and architecture of the late 19th and early 20th centuries

Olha Sosyk

Abstrakt

This article analyses the commonality of trends in fine art and architecture of the late 19th and early 20th centuries. By the examples of the legacy of Wilhelm Kotarbiński, Arnold Böcklin, Oleksandr Verbytsky and Valerian Rykov it is proven how antique subjects were creatively reconsidered in the age of historicism-eclecticism and modern art. The difference between the paintings and bas-reliefs of the late 19th and early 20th centuries from the Greek images is analysed and the main features of the legacy of famous artists are determined. The distribution of a specific kind of national romanticism in Russia – the neo-Russian style of Abramtsevo and Talashkino – is characterised.

Streszczenie

Tendencje w sztukach wizualnych (na przykładzie twórczości W. Kotarbińskiego) i architekturze końca ХІХ – początku ХХ wieków
W dziedzinie architektury przeanalizowano tendencje w sztuce i architekturze końca ХІХ i początku ХХ wieków. Na przykładzie twórczości Wilhelma Kotarbińskiego, Arnolda Böcklina, Aleksandra Wierbickiego i Waleriana Rykowa udowodniono, że w dobie historyzmu-eklektyzmu i secesji ulegały twórczemu przemyśleniu wątki antyczne. Zbadano różnice między malowidłami i płaskorzeźbami z końca ХІХ i początku ХХ wieku a greckimi obrazami. Określono indywidualne cechy twórczości znanych malarzy. Scharakteryzowano specyficzną odmianę narodowego romantyzmu w Rosji – neorosyjski styl Abramcewa i Tałaszkina.

References

Drug O., Malakov D., Mansions of Kyiv, Кyiv: Kyi 2004.

Ivashko Yu., Houses of Kyiv with Gothic Elements: research on history and architecture, Kyiv: Hopak 2004.

Ivashko Yu.V., Houses of Kyiv in Modern Style: research on history and architecture, Kyiv: Hopak 2006.

The house at 23, Luteranska Street. State Archive of the city of Kyiv, fund 100 – series 1, no. 206, 1314; fund 163 – series 6, no. 145; series 46, no. 157.

The house at 4, Museum Lane. State Archive of the city of Kyiv, fund 100 – series 1, no. 1080.