Zachowania dziedzictwa kulturowego z czasów secesji europejskiej w miastach Chin

Li Shuan

Abstrakt

Preservation of cultural heritage from the time of European secession from the cities of Chin
The legacy of the European secession from China is a lot of objects with different functions. Just like in Western Europe, the spread of the Art Nouveau style in Chinese cities was influenced above all by the economic factor – the development of trade with Europe and Russia, which led to the spread of the European tradition of modernist and Art Nouveau architecture. The Art Nouveau style of a Chinese architect combined the activities of several foreign cultures (German, including both the northern and southern regions; Russian; English; French; Portuguese) with the centuries-old traditions of China in many ways.

Streszczenie

Dziedzictwo czasów secesji europejskiej w Chinach to wiele obiektów o różnych funkcjach. Podobnie jak w Europie Zachodniej na rozprzestrzenianie się stylu secesyjnego w chińskich miastach wpłynął przede wszystkim czynnik ekonomiczny – rozwój handlu z Europą i Rosją, co doprowadziło do rozprzestrzeniania się europejskiej tradycji modernistycznej i secesyjnej architektury. Styl secesyjny w architektrurze chińskiej łączył się na wiele sposobów, obejmując jednocześnie działania kilku kultur obcych (niemieckiej – regiony północne i południowe; rosyjskiej, angielskiej, francuskiej, portugalskiej), wraz z wielowiekową tradycją Chin.

Słowa kluczowe: secesja, tożsamość narodowa, Chiny, modernizm, secession, national identity, China, modernism
References

Artemyeva A.A., Nowoczesność w architekturze Chabarowska, Czwarte odczyty Grodka, materiały regionalnej konferencji naukowo-praktycznej Dalekiego Wschodu Rosji: region Amur w historyczno-kulturowym i przyrodniczo-naukowym kontekście Rosji, cz. 2, Wydawnictwo KhKKM im. N.I. Grodekova, Chabarowsk 2004, 47–53.

Artemyeva A.A., Secesyjny styl i architektura, materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Procesy migracyjne na Dalekim Wschodzie (od czasów starożytnych do początku XX wieku)”, Izdv-BGPU, Blagoveshchensk 2004, 20–24.

Artemyeva A.A., Kraidin N.P., Rola elementów dekoracyjnych w modernistycznej architekturze miast Dalekiego Wschodu, materiały piątej międzynarodowej konferencji naukowej IAS HSTU „Nowe pomysły nowego stulecia”, Wydawnictwo, KHSTU, Chabarowsk 2005, 129–133.

Ivashko Yu.V., Nowoczesność w architekturze Japonii, biuletyn architektoniczny KNUBA, vol. 1, Kyiv 2013, 31–36.

Johston T., Erh D., Far from Home. Zachodnia architektura w chińskich portach północnego traktatu, Hong Kong 1996.

Lane Miller B., National Romanticism and Modern Architecture in Germany and the Scandinavian Countries (Modern Architecture and Cultural Identity), Cambridge University Press, Cambridge GB 2000.

Levoshko S.С., Studia historyczne i kulturowe Harbina. Architektura wschodniej Syberii. Rosyjskie miasta na Dalekim Wschodzie, vol. 1, Khabarovsk 2002, 167–192.

Levoshko S.С., O rosyjskiej architekturze Harbina. Fakty i referencje: Almanach historyczny i kulturowy, badania i materiały, t. III, Rosyjski za granicą: polityka, gospodarka, kultura, St. Petersburg 2002, 133–141.