Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wpływ lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na prawidłowy rozwój Krakowa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, s. 7-20
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.019.11439

Nieformalne miasta – wyzwania dla architektury społecznej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, s. 23–30
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.018.11438

Ocena zmian przestrzennych w wielkości parku zdrojowego w miejscowości uzdrowiskowej Inowrocław od XIX wieku

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, s. 33–48
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.025.11499

Ochrona zabytków nieruchomych i ich nazw

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, s. 51–60
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.021.11441

Miejsca pamięci w przestrzeni Paryża. Tanatoturystyka

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, s. 61–74
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.022.11442

Mechanizmy współdziałania Generalnego Konserwatora Zabytków z innymi centralnymi organami administracji państwa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, s. 75–84
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.023.11443

Ochrona dóbr kultury współczesnej jako narzędzie de lege ferenda w zróżnicowaniu prawnej ochrony zabytków

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 2, s. 85–96
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.024.11444