Ocena zmian przestrzennych w wielkości parku zdrojowego w miejscowości uzdrowiskowej Inowrocław od XIX wieku

Magdalena Meller

Abstrakt

The assessment of spatial changes in the size of the spa park in the Inowrocław spa town since the 19th century

The aim of this study was to document spatial changes in the size of the spa park in Inowrocław from the 19th century onwards based on archival maps as well as field research and observations of the current status. Towns providing a highly specialised health resort and spa services need large expanses of green areas as public spaces for outdoor therapy for spa town visitors and patients. In Inowrocław, this may not be limited only to the surroundings of the greatest asset of this spa town – its graduation towers. The fascinating history of the area and planning decisions concerning green areas over the years have brought many benefits to the town. This article presents the multi-faceted changes and transformations of this area along with the plans and intended uses.

Streszczenie
Celem pracy jest udokumentowana na podstawie archiwalnych map oraz badań terenowych i stanu obecnego ocena zmian przestrzennych wielkości parku zdrojowego w Inowrocławiu od XIX wieku. Miasta pełniące wysoko wyspecjalizowane usługi uzdrowiskowe potrzebują wielu obszarów zieleni, dzięki temu gwarantują kuracjuszom oraz turystom teren ogólnie dostępny, potrzebny w terenoterapii do przebywania na wolnym powietrzu, a nie tylko w pobliżu tężni, z których słynie Inowrocław. Bardzo ciekawa historia tego obszaru oraz decyzje planistyczne na przestrzeni lat przyniosły dziś miastu szereg korzyści. Przekształcenia i dążenia obszaru zaprezentowano w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: park zdrojowy, miejscowość uzdrowiskowa, planowanie przestrzenne w uzdrowiskach, spa park, spa town, spatial planning in spa towns
References

Gedowski P., Analiza przestrzenna terenów zieleni na terenie miejscowości uzdrowiskowej Inowrocław od XIX w., praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. kraj.

Magdalena Meller, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2017.

GUS, Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym, 2014.

Kasińska B., Mikołajczak E., Strachanowski P., Po prostu Inowrocław, Inowrocław 2008.

Majewski B., Uroki starego Inowrocławia, Biuro turystyczne PIAST, Inowrocław 2002.

Meller M., Bernat S., Drzewa pomnikowe na terenie uzdrowisk w Polsce, Sylwan 163(3), 2019, 258−264.

Sikorski C., Sikorska J., Świadkowie 800-lecia: encyklopedia wiedzy o zabytkach Inowrocławia, Oficyna Wydawnicza Muzeum im. Jana Kasprowicza, Inowrocław 2002.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Inowrocław, Inowrocław 2008.

Szczechowicz H., Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w II Rzeczypospolitej, Agencja reklamowa TOP, Włocławek 2013.

Sztubecka M., Skiba M., Warunki akustyczne na obszarach jednolitego zagospodarowania Parku Zdrojowego w Inowrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski, Zeszyty Naukowe nr 16, Inżynieria Środowiska nr 41, 2016.

Uchwała Nr XLVIII/639/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

www.fotopolska.eu (online: 26.05.2017).

www.parki.org.pl (online: 18.12.2016).

http://stareplanymiast.pl/wg-miast/inowroclaw (online: 5.11.2016).

www.fotopolska.eu (online: 26.05.2017).

http://www.inowroclawfakty.pl/galeria-fotograficzna/solanki-zdj%C4%99ciaarchiwalne (online: 23.11.2016).

http://www.idk.inowroclaw.info.pl/aktua/2015/pazdziernik/sola1.jpg (online: 13.12.2016).