Nieformalne miasta – wyzwania dla architektury społecznej

Anna Kisiel

Abstrakt

Informal cities – challenges for the social architecture

This article presents an overview of architectural solutions aimed at helping to improve living conditions in informal cities emerging in South America. The presented projects are based on the results of global architectural competitions, and based on the analysis of social and cultural research, social consultations and through the introduction of radical urban solutions. Each of these aims to reduce the level of social marginalisation of the residents of poor neighbourhoods and the integration of formal and informal parts of cities.

Streszczenie
Niniejszy artykuł prezentuje przykłady rozwiązań architektonicznych mających na celu pomoc w poprawie warunków życia w miastach nieformalnych powstających w Ameryce Południowej. Przedstawione projekty powstały na podstawie wyników światowych konkursów architektonicznych, analiz badań społecznych i kulturowych, konsultacji społecznych, czy też poprzez wprowadzenie radykalnych rozwiązań urbanistycznych do miast. Każdy z nich miał na celu zmniejszenie poziomu marginalizacji społecznej mieszkańców dzielnic biedoty oraz integrację części formalnej i nieformalnej miasta.

Słowa kluczowe: nieformalne miasta, slumsy, nieformalna urbanizacja, architektura socjalna, ubóstwo, informal cities, informal settlements, slums, social architecture, poverty
References

Architectuul, [online] http://architectuul.com/architecture/previ (dostęp: 27.01.2019).

Elemental, Incremental housing and participatory design manual, red. A. Aravena, A. Iacobelli, Cantz Hantje, Włochy 2016.

HuffPost, [online] https://www.huffpost.com/entry/social-architecture-a-new_b_5448130 (dostęp: 30.01.2019).

Magazyn.o, [online] http://magazyn.o.pl/2016/katarzyna-zahorska-nowoczesne-osiedla-dla-nowoczesnego-spoleczenstwa/#/ (dostęp: 27.01.2019).

McGuirk J., Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury, Fundacja Bęc Zmiana – Fundacja Res Publica, Warszawa 2015.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, [online] https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-ubostwu-w-polsce (dostęp: 31.01.2019).

Singhal Sumit, [online] https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2013/10/19/metro-cable-in-caracas-venezuela-by-urban-think-tank/ (dostęp: 31.01.2019).

TEDx Talks, The growing informal city: Alfredo Brillembourg at TEDxLakeGeneva, [online] https://www.youtube.com/watch?v=UJXtO0P4WQE (dostęp: 27.01.2019).

The Plan Journal, [online] http://www.theplanjournal.com/article/how-does-work-shape-informal-cities-critical-design-cities-and-housing-brazilian-slums (dostęp: 27.01.2019).

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), [online] https://unhabitat.org/books/slums-of-the-world-the-face-of-urban-poverty-in-the-new-millennium/ (dostęp: 30.01.2019).

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), [online] https://unhabitat.org/books/state-of-the-worlds-cities-20102011-cities-for-all-bridging-the-urban-divide/(dostęp: 30.01.2019).

Urban-matters, [online] http://urban-matters.org/projectsbyindividuals/vertical-gymnasium (dostęp: 31.01.2019).