Projektowanie w ciasnej i wymagającej lokalizacji

Małgorzata Mizia

Abstrakt

City design in a tight and demanding location

Zakopane is a tourist city that is unique on a national scale. It is a one-of-a-kind mountain resort with an exceptional history and atmosphere. It is a fashionable place where visitors can rest. It currently requires not only the concern for sustainable development but also that the effects of negligence and the other deficiencies required for it to comfortably function be addressed, in addition to the supplementation of its offering both in terms of use and culture. The small-scale architecture of the Podhale region must rise must rise to face to contemporary challenges. Presenting underground projects from all over the world aids in raising awareness regarding the potential for development of the area, demonstrating one of the paths to solving the problems of overburdened cities. Examples show methods of relieving the pressure of current needs whilst simultaneously relieving the above--ground service programme of cities and increasing the amounts of greenery at their disposal.

Keywords: the case of Zakopane, the overburdening of cities, pro-environmental solutions, global underground projects

Streszczenie

Zakopane jest regionalnym miastem turystycznym unikalnym w skali całej Polski. Jedyny górski kurort o wyjątkowej historii i klimacie. Modne miejsce wypoczynku i wyczynu. Wymaga obecnie nie tylko troski o zrównoważony rozwój, ale naprawy zaniedbań i uzupełnienia braków wymaganych do komfortowego funkcjonowania oraz dopełnienia oferty zarówno użytkowej, jak i kulturalnej. Drobna w skali architektura Podhala musi sprostać wyzwaniom współczesnym. Uświadomieniu możliwości rozwoju tego miejsca sprzyja prezentacja realizacji podziemnych z całego świata jako jednej z dróg rozwiązywania problemów przeciążonych miast. Przykłady wskazują sposoby rozładowania presji potrzeb, a zarazem odciążenie naziemnego programu usługowego miast i zwiększenie zasobów zieleni.

Słowa kluczowe: casus Zakopanego, przeciążenie miast, rozwiązania proekologiczne, podziemne realizacje światowe
References

Admiraal H., Cornaro A., Underground Spaces Unveiled. Planning and creating the cities of the future, ICE Publishing, Londyn 2018.

Bèlanger P., Landscape as Infrastructure, Routledge 2016.

Bloomberg M., Pope C., Climate of Hope. How Cities, Businesses, and Citizens Can Save the Planet, St. Martin’s Press, New York 2017.

Broere W., Urban underground space. Solving the problems of today’s cities, „Tunneling and Underground Space Technology”, 55/2016, 245–248.

Brown H., Next Generation Infrastructure. Principles for Post-Industrial Public Works, Island Press, New York 2014.

Hajer M., Dassen T., Smart about Cities. Visualising the Challenge for 21st Century Urbanism, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Rotterdam 2014.

New Urban Agenda (NUA), 2017, UN, Equador, The United Nations publication, Habitat III Secretariat, A/RES/71/256*.