Problematyka tożsamości współczesnego domu regionalnego. Dom jednorodzinny w Masłowie w Górach Świętokrzyskich

Michał Purski

Abstrakt

The issue of the identity of a contemporary regional house – a single-family house in Masłów in the Świętokrzyskie Mountains

The author analyses regional architecture all over the world, in Europe, in Poland and in the Świętokrzyskie Mountains Region in order to detect and describe features that have a strong impact on regional architecture. Finding such features enables to characterize different aspects of contemporary regional architecture. As a summary, the author presents the project of a contemporary regional house in Masłów in Świętokrzyskie Mountains that makes reference to these aspects.
 
Keywords: regional architecture, Świętokrzyskie Mountains, Kielce, Polish regionalism
 
Streszczenie
 
Artykuł podejmuje problematykę braku ciągłości w architekturze regionalnej w Górach Świętokrzyskich i na Kielecczyźnie. Analiza wybranych historycznych budynków na świecie, w Europie, w Polsce i w Górach Świętokrzyskich oraz przykładów z współczesnej architektury regionalnej pozwala okreś- lić szereg ponadczasowych cech kształtujących architekturę regionalną. Jako podsumowanie autor przedstawia projekt domu w Masłowie, zrealizowany z uwzględnieniem wyżej wymienionych cech.
Słowa kluczowe: regionalizm, Kielecczyzna, Góry Świętokrzyskie, architektura rodzima
References
Architektura-Murator, [online] http://architektura.muratorplus.pl/realizacje/dom-regionalny--w-czorsztynie_3899.html (dostęp: 31.07.2019).
 
Bachelard G., The Psychoanalysis of Fire, wyd. Beacon Press, Boston MA 1964.
 
Dybczyński T., Ilustrowany przewodnik po Łysogórach, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie, Warszawa 1923.
 
Kelm T., Architektura sakralna Sahary, wyd. Arkady, Warszawa 2000.
 
Kelm T., Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo-zachodnich rejonach Ameryki Północnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 
Lahti L., Alvar Aalto 1898–1976. Raj dla zwykłego człowieka, tłum. B. Jankowiak-Konik, wyd. Taschen, Berlin 2006.
 
Lefebvre H., The Production of Space, tłum. D. Nicholson-Smith, Blackwell Publishing Ltd., Oxford 1991.
 
Miłobędzki M., W poszukiwaniu tego co jest, Autoportret 2011, 3(31), 13–18.
 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065.
 
Pallasmaa J., The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture, Wiley, Hoboken 2009.
 
Prewencka-Gucwa J., Rzemiosło Ludowe na Kielecczyźnie w XIX i XX w., t. II, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 1984.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
 
Staniszkis M., Przedmieście nie, Autoportret 2010, 3(31), 45.
 
Tarczyński E., Wyposażenie budynków mieszkalnych i gospodarczych w regionie świętokrzyskim w 2 połowie XIX i w XX w., Kieleckie Zakłady Graficzne, Kielce 1986.
 
Wnuk R., Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym, Przewodnik Budowlany, Warszawa 2007.
 
Zumthor P., Myślenie architekturą, tłum. A. Kożuch, Karakter, Kraków 2010.
 
Zumthor P., Peter Zumthor Works, Buildings and Projects 1979–1997, wyd. Birkhauser, Bazylea 1999.