Projektowanie przestrzeni dla dzieci w kontekście wychowania w naturze

Zofia Frączek

Abstrakt

Designing space for children in the context of education in nature

This article deals with the issue of using natural materials and obtaining inspiration from nature in landscape architecture in the context of upbringing and needs of early childhood. Problems associated with the current trends in the design of playgrounds and proposals for changes in this area are discussed. The observations and conclusions are based on the experience gained during a stay in one of the German Forest Kindergartens Waldkinder Regensburg (Bavaria, Germany). Using an example of an alternative model of education based on children’s participation, the needs and preferences of the youngest are discussed, which can be used as guidelines for landscape architects in the design process.
 
Keywords: landscape architecture, public space, playground, nature, education
 
Streszczenie
 
Artykuł porusza kwestię wykorzystania naturalnych materiałów i inspiracji przyrodą w małej architekturze w kontekście wychowania i potrzeb wieku wczesnodziecięcego. Omawiany jest problem obecnych tendencji w projektowaniu placów zabaw oraz podane są propozycje zmian w tym zakresie. Obserwacje i wnioski oparte zostały na doświadczeniu zdobytym w trakcie pobytu w jednym z niemieckich leśnych przedszkoli Waldkinder Regensburg (Bawaria, Niemcy). Na przykładzie alternatywnego modelu edukacji opartego na partycypacji dzieci omówione zostały potrzeby i preferencje najmłodszych, które mogą posłużyć jako wytyczne dla architektów krajobrazu w procesie projektowym.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, przestrzeń publiczna, plac zabaw, natura, edukacja
References
Czałczyńska-Podolska M., Architektura miejsca zabawy. Zabawa jako czynnik integracji (w) przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2019.
 
Czałczyńska-Podolska M., Rzeszotarska-Pałka M., The possibility of creating an integrating schoolyard, Przestrzeń i Forma, 2016, 27, 181.
 
http://forestschoolcenter.pl/ (dostęp: 20.11.2020).
 
Kaliszuk E., Kaliszuk A., O co chodzi w leśnym przedszkolu, Miesięcznik Dzikie Życie, 2016, 260(2), 6–7.
 
Komorowska A., Ścieżka bosych stóp. Trzy drogi do naturalnych placów zabaw, pracownia k., Kraków 2017.
 
Korczak J., Jak kochać dziecko, Wydawnictwo Estymator, 2020.
 
Louv R., Ostatnie dziecko lasu, Wydawnictwo Relacja, Warszawa 2014, 54–55.
 
Louv R., The Nature Principle: Human Restoration and the End of Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books, Chapel Hill 2012.
 
Magazyn NATULI, [online] https://dziecisawazne.pl/naturalny-plac-zabaw/ (dostęp: 22.11.2020).
 
Ryszka R., Przedszkola leśne. Kilka refleksji o wychowaniu w lesie, Miesięcznik Dzikie Życie, 2016 260(2), 2–5.
 
Skibska J., Podmiotowość dziecka w procesie edukacji – idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej, [w:] Edukacja jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły, K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, 340–341.
 
The Guardian, [online] https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/25/threequarters-of-uk-children-spend-less-time-outdoors-than-prison-inmates-survey (dostęp: 20.11.2020).
 
Wolfram A., Naturraumpädagogik in Theorie und Praxis, Verlag Herder, Fryburg 2018.
 
Wolfram A., Unser pädagogisches Verständnis zur Übergangsarbeit im Natur- und Waldkindergarten, [w:] Natur- und Waldkindergärten in der Praxis, Deutsche Wildtier Stiftung, t. 7, Berlin 2018, 30–31.
 
Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.