Misja i cele czasopisma

PUA jest wydawnictwem naukowym. Publikowane są w nim wyniki badań pracowników instytucji naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów. Kontynuuje tradycje wydawanych w Politechnice Krakowskiej od kilkudziesięciu lat wieloautorskich monografii poświęconych podobnej problematyce. W PUA publikowane są przede wszystkim teksty w języku polskim, dopuszcza się jednakże publikacje artykułów w języku angielskim.