Komitet redakcyjny

Mateusz Gyurkovich – Redaktor Naczelny (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej)

Aleksandra Urzędowska – Sekretarz Redakcji

Redaktorzy tematyczni:

Agnieszka Matusik – urbanistyka

Katarzyna Łakomy – krajobraz

Beata Makowska – historia architektury i sztuki piękne w architekturze

Ernestyna Szpakowska-Loranc – architektura 

Matylda Wdowiarz-Bilska – planowanie przestrzenne i regionalne