Procedura recenzowania

Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów spoza jednostki macierzystej.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym określeniem, czy dany artykuł kwalifikuje się do opublikowania.

Nazwiska recenzentów są tajne, obowiązuje zasada „double-blind review proces”.

Lista wszystkich recenzentów jest publikowana w każdym ostatnim numerze PUA w danym roku.

Formularz recenzencki