Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W celu utrzymania jakości i rzetelności naukowej publikowanych w PUA artykułów redakcja wdrożyła procedury przeciwdziałające przypadkom „ghostwriting” (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach)i „guest authorship” (sytuacja gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). W związku z powyższym redakcja wymaga od autorów (w formie pisemnej – umowa wydawnicza) ujawnienia wkładu poszczególnych autorów  w powstanie publikacji oraz podania źródła finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.