Kontakt z redakcją

Mateusz Gyurkovich – Redaktor Naczelny (mgyurkovich@pk.edu.pl)

Aleksandra Urzędowska – Sekretarz Redakcji (aurzedowska@pk.edu.pl)

Strona internetowa: pua.arch.pk.edu.pl

 

WYDAWCA

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
ul. Skarżyńskiego 1
31-866 Kraków

tel. 12 628 37 25, 12 637 42 89
fax 12 628 37 60

e-mail: wydawnictwo@pk.edu.pl

Adres do korespondencji:
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

============

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
www.ejournals.eu