Dla autorów

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

Plik PDF Instrukcji Wydawniczej - pobierz 

 

Elementy konieczne do zamieszczenia na pierwszej stronie artykułu:

IMIĘ I NAZWISKO (proszę wpisać w nawiasie adres e-mailowy do przynajmniej jednego z autorów oraz miejsca pracy naukowej wszystkich autorów)

Tytuł w języku polskim

Tytuł w języku angielskim 

 

Streszczenie

Tekst streszczenia w języku polskim (maksymalnie 500 znaków ze spacjami)

Słowa kluczowe: (w języku polskim, minimum trzy)

 

Abstract

Tekst streszczenia w języku angielskim (maksymalnie 500 znaków ze spacjami)

Keywords: (w języku angielskim, minimum trzy)

 

Treść artykułu:

Tekst artykułu w języku polskim ze streszczeniami i słowami kluczowymi w językach polskim i angielskim.

Tekst powinien zawierać minimum 15 tys. znaków ze spacjami, ale nie przekraczać objętości 21 tys. znaków ze spacjami. Tekst powinien być podzielony na części, a hierarchia śródtytułów powinna być wyraźnie oddzielona, np. (nazwy rozdziałów są przykładowe):

1. Wstęp

2. Rozdział 1

2.1. Podrozdział 1 (itd.)

3. Podsumowania

 

W tekście publikacji nie stosuje się dzielenia wyrazów oraz numeracji stron. Nie należy również stosować specjalnego formatowania ani tabulatorów. Stosujemy przypisy dolne opisowe.

Powołania i bibliografia:

Zapis bibliograficzny proszę układać w układzie alfabetycznym (bez numerowania kolejnych powołań). Przykłady zapisu poszczególnych rodzajów publikacji:

Wydawnictwa książkowe: Kulczycki P., Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, Warszawa 2005.

Czasopisma: Kowalski P.A., Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego, „Czasopismo Techniczne”, Nr 3-AC/2013, 55–79.

Rozdziały: Kacprzyk J., Rozmyte programowanie dynamiczne, [w:] Techniki informacyjne w badaniach systemowych, eds. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, WNT, Warszawa 2007, 231–282.

Prace zbiorowe: Techniki informacyjne w badaniach systemowych, eds. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, WNT, Warszawa 2007.

Strony internetowe: Czasopismo Techniczne [online], http://czasopismotechniczne.pl (dostęp: 03.07.2015).

Powołania na literaturę należy zapisać jako przypisy w formie odnośników do pozycji bibliograficznych – na dole strony, zgodnie ze wzorem:

1 P. Kulczycki, Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, Warszawa 2005.

(inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł zapisany kursywą, wydawca, miejsce i rok wydania – bez przecinka pomiędzy)

Prosimy o nietłumaczenie polskich tytułów publikacji w bibliografii na język angielski (i odwrotnie) – chyba żeby były to wydania po angielsku lub dwujęzyczne. W bibliografii stosujemy zapis oryginalny.

Ilustracje:

Na końcu tekstu należy umieścić spis ilustracji (w języku polskim i angielskim) załączonych do artykułu w następujący sposób:

Il. 1. Tekst podpisu w języku polskim. Autor zdjęcia/ilustracji.

Pliki graficzne, które zostaną przesłane jako ilustracje do tekstu, powinny być ponumerowane zgodnie z podpisami zamieszczonymi w spisie. W innym przypadku redakcja nie odpowiada za poprawne umieszczenie podpisów pod załączonymi ilustracjami. Ilustracje w tekście będą zamieszczane według uznania redakcji. W razie wyraźnego odniesienia się w tekście do ilustracji należy wpisać to w nawiasie okrągłym, np. (il. 2).

Do artykułu można dołączyć ilustracje w rozdzielczości 300 dpi w formacie JPG, TIFF – ilustracje należy przesłać jako osobne pliki bez wkładania ich do tekstu.

UWAGA: REDAKCJA PRZYJMUJE SĄ WYŁĄCZNIE TEKSTY W PROGRAMIE WORD