Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska

PUA – PRZESTRZEŃ-URBANISTYKA-ARCHITEKTURA to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne, z redaktorem naczelnym, drem hab. inż. arch. Mateuszem Gyurkovichem na czele. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora. Opracowaniem redakcyjnym zajmuje się w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej – Sekretarz Redakcji, mgr red. Aleksandra Urzędowska.

ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Opublikowano online: 18 maja 2020

Urbanistyka

Sortuj według

Projektowanie w ciasnej i wymagającej lokalizacji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 7–24
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.001.12068

Warunki ekologicznej równowagi naziemia i podziemia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 25–38
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.002.12069

Przyszłość w nowoczesnym projektowaniu miast

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 39–54
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.003.12070

Architektura

Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza i jego differentia specifica

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 57–66
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.004.12071

Konfrontacja stylów narodowych imperiów ze stylami narodowymi terytoriów zależnych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 67–76
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.005.12072

Style narodowe – architektura między apoteozą narodu a akceptacją współistnienia wspólnoty narodów

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 77–86
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.006.12073

Historia architektury i sztuki piękne w architekturze

Budownictwo i architektura od powstania Zakopanego do odzyskania przez Polskę niepodległości

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 89–106
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.007.12074

Od odzyskania przez Polskę niepodległości do modernizmu lat 60. XX w.

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 107–122
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.008.12075

Od architektury fisowskiej lat 60. XX w. po czasy współczesne

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 123–138
Data publikacji online: 18 maja 2020
DOI 10.4467/00000000PUA.20.009.12076

Młoda PUA

Młoda PUA

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2020, Volume 1, s. 141–196
Data publikacji online: 18 maja 2020