Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego proponuje Redakcjom publikującym w Portalu Czasopism Naukowych korzystanie z Panelu Redakcyjnego w systemie Open Journal Systems 3. 

Nowy system OJS poszerza możliwości dotychczas oferowanego przez nas Panelu Redakcyjnego o nowe funkcjonalności. System ten jest stosowany na całym świecie i wpiera nowoczesne rozwiązania.

Główną zaletą systemu jest nowoczesny system, który obejmuje przede wszystkim proces automatyzacji zgłaszania tekstów, przypisywania ich redaktorom czasopisma oraz procesu recenzowania.

Podstawowe korzyści wynikające z korzystania z systemu OJS3: 

- Workflow - wspieranie obiegu dokumentów naukowych, zarządzanie ich recenzowaniem i udostępnianiem członkom redakcji

- Śledzenie zmian - autor ma możliwość sprawdzenia, na jakim etapie znajduje się zgłoszony tekst

- Możliwość rejestracji autora z wykorzystaniem konta ORCID

- Możliwość wprowadzenia polskiej i angielskiej wersji językowej systemu

- Możliwość dostosowania wyglądu i podstawowych funkcji systemu do indywidualnych potrzeb redakcji i odbiorców czasopisma

-  Intuicyjny system rozpowszechniony na całym świecie i znany przez Autorów

Idąc naprzeciw oczekiwaniom, z myślą o długoterminowym rozwoju czasopism, zachęcamy korzystania z rozwiązań, jakie daje nowy OJS. 

 

Przykładowe wdrożenia:

https://ojs.ejournals.eu/ZPS/about/

https://ojs.ejournals.eu/ZPS/

https://ojs.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/about/submissions

https://ojs.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/

https://ojs.ejournals.eu/WiS/

https://ojs.ejournals.eu/WiS/about/submissions

https://ojs.ejournals.eu/ZM

https://ojs.ejournals.eu/Archeion/