Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security

Redaktor naczelny: dr Paweł Łabuz
Zastępca redaktora naczelnego: dr Irena Malinowska
Sekretarz redakcji: Urszula Góra-Bartha
Rocznik Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security to międzynarodowe czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu i Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, ukazującym się od 2022 roku. 
 
Na łamach rocznika Prawo & Bezpieczeństwo – Law & Security” publikowane są oryginalne i wysokiej jakości artykuły, dotyczące twórczych i autorskich opracowań z rzetelnymi źródłami naukowymi i wynikami empirycznymi. Dodatkowo prezentowane są raporty z badań na temat stanu polskiego prawa, nauk o bezpieczeństwie oraz rozprawy przygotowywane przez znanych i cenionych autorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych – cenionych ekspertów i autorytetów głównie ze środowisk naukowych i akademickich oraz praktyków.
 
W najbliższych latach planowane jest włączanie periodyku do Wykazu Czasopism Punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.  
Właściciel czasopisma:
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego / Pomorska Szkoła Wyższa