Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security

Redaktor naczelny: dr Paweł Łabuz
Zastępca redaktora naczelnego: dr Irena Malinowska
Sekretarz redakcji: Agnieszka Sawicka
Rocznik Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security to międzynarodowe czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu i Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, ukazującym się od 2023 roku. 
 
Na łamach rocznika Prawo & Bezpieczeństwo – Law & Security” publikowane są oryginalne i wysokiej jakości artykuły, dotyczące twórczych i autorskich opracowań z rzetelnymi źródłami naukowymi i wynikami empirycznymi. Dodatkowo prezentowane są raporty z badań na temat stanu polskiego prawa, nauk o bezpieczeństwie oraz rozprawy przygotowywane przez znanych i cenionych autorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych – cenionych ekspertów i autorytetów głównie ze środowisk naukowych i akademickich oraz praktyków.
 
W najbliższych latach planowane jest włączanie periodyku do Wykazu Czasopism Punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.  
ISSN 2956-7440
e-ISSN 2956-7610
Właściciel czasopisma:
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego / Pomorska Szkoła Wyższa

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023

Redaktor naczelny: dr Paweł Łabuz
Zastępca redaktora naczelnego: dr Irena Malinowska
Sekretarz redakcji: Agnieszka Sawicka
Opublikowano online: 31 lipca 2023

Rozprawy

Sortuj według

Potencjalne ofiary handlu ludźmi w ujęciu kryminologicznym

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 7-14
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.001.18284

Zagrożenia dla rynku finansowego związane z praniem pieniędzy a technologie FinTech – identyfikacja zjawiska oraz metody przeciwdziałania

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 15-24
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.002.18285

Reforma prawna w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz służby funkcjonariuszy

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 25-31
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.003.18286

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminnym – wybrane zagadnienia

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 32-37
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.004.18287

Dokonywanie samouszkodzeń przez osadzonych. Wybrane problemy

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 38-44
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.005.18288

Wpływ ruchów migracyjnych na poziom przestępczości wśród cudzoziemców w wybranych państwach Unii Europejskiej

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 45-68
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.006.18289

Działalność policji jako czynnik wpływający na poczucie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 69-76
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.007.18290

Wybrane systemy współpracy międzynarodowej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa osób zaginionych

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 77-89
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.008.18291

Prawne i ekonomiczne aspekty długu publicznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa finansów publicznych

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 90-96
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.009.18292

Glosy

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. (sygn. akt K 44/07)

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1/2023, s. 97-101
Data publikacji online: 31 lipca 2023
DOI 10.4467/29567610PIB.23.010.18293