Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
dr Paweł Łabuz (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu)
pawel.labuz@wskz.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
dr Irena Malinowska (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu)

Sekretarz Redakcji
Urszula Góra-Bartha

Kolegium Redakcyjne:
Dr Jakub Kufel (Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim)
Dr Przemysław Ruchlewski (Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim)