Procedura recenzyjna

1. Propozycję artykułu ocenia wstępnie redakcja pisma.

2. Następnie – jeśli redakcja jest zainteresowana publikacją – powołuje do oceny artykułu recenzenta spoza swego grona.

3. Tekst przekazany do recenzowania nie zawiera nazwiska autora. Autor otrzymuje opinie o artykule bez ujawnienia tożsamości recenzenta.

4. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją „Prawa i Bezpieczeństwa” są zamieszczone na stronie internetowej naszego czasopisma.

5. Recenzja ma formę pisemną, w postaci ustalonego przez zespół redakcyjny formularza (zamieszczonego na stronie internetowej naszego czasopisma).

6. Po otrzymaniu recenzji redakcja decyduje o publikacji tekstu, skierowaniu go do poprawy przez autora lub odrzuceniu.

7. Przed publikacją tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.