Prawa autorskie i udostępnianie

„Prawo i Bezpieczeństwo” jest rocznikiem naukowym wydawanym w otwartym dostępie, na
warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0
(CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej
przez organizację Creative Commons.