Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.

Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.

Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.

Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kulturowe źródła prawa i kulturowe uwarunkowania władzy politycznej. Wewnętrzny kolonializm i casus akulturacji prawnej Ślązaków

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 203–231
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.017.13145

Pomoc i współpraca w czasie pandemii. Zarys problemu

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 233–251
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.018.13146

Wspólnota śmiechu muzealników (Szkic do dalszych studiów)

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 253–269
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.019.13147

OMÓWIENIA I RECENZJE

Recenzja książki pod redakcjąnaukowąBarbary Lewenstein, Agaty Gojskiej i Ewy Zielińskiej, Aktywizmy miejskie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020, ss. 354.

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 271–276
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.020.13148

Komentarze

À propos krajowej etnobotaniki

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 3, s. 277–279
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.021.13149

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.