Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.

Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.

Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.

Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, Revisiting new museology

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Revisiting New Museology

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. VII
Data publikacji online: 2020

Colonizing Knowledge: New Museology as Museology of News

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 125-139
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.011.12636

Responsibility of Museums Towards Landscape: Discussion Based on Case Studies From Katowice, Kraków, and Warsaw

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 141-158
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.012.12637

Unauthorized Curating. The Relations between Art Activism and the Museum

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 159-172
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.013.12638

30 Years after the New Museology: What’s Changed?

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 173-187
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.014.12639

Robot, Researcher, or Exhibit? Tour Guides in Museums

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 189-194
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.015.12640

Criterion of the Nationality. Case Study of the National Museum in Warsaw (Department of Contemporary Prints and Drawings)

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 195-202
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.016.12641

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.