Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od zabytku do dyskursu. O kilku źródłach współczesnej definicji dziedzictwa

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 1–14
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.001.7896

Obcy we własnej ojczyźnie? Syryjscy Ormianie w Armenii

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 15–33
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.002.7897

Dziedzictwo przodków i tożsamość narodowa – współczesna szamanka (baqsï) w filmie kazachskim i badaniach etnologicznych

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 35–54
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.003.7898

Wieloznaczność pojęcia „polskości” w narracjach mieszkańców rejonu ostrowieckiego (Białoruś)​

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 55–69
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.004.7899

Z badań nad budownictwem ludowym Kotliny Rabczańskiej

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 71–87
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.005.7900

Maria, Maryjka, Maryja. Figura intymizacji Gardzienic w kobiecym dyskursie „Gardzienic”

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 89–115
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.006.7901

REFLEKSJE I RAPORTY Z BADAŃ TERENOWYCH

Refleksje z badań nad (nie)mobilnością: wyobrażenia, przestrzenie i praktyki

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 123–143
Data publikacji online: 2017

OMÓWIENIA I RECENZJE

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.