Artykuły

Ilość
Sortuj według

Globalny katolicyzm w polskiej scenografii – ŚDM 2016 w Krakowie

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 3, s. 277–297
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.013.8357

Dziedzictwo jako scena rytualna. Przypadek Starego Miasta w Krakowie

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 3, s. 299–314
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.014.8358

Etnografia przestrzeni miejskiej. Znaczenia nadawane sacrum i dziedzictwu ulicy Grodzkiej w Krakowie

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 3, s. 315–331
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.015.8359

Szopkarstwo krakowskie w procesach kształtowania dziedzictwa miasta

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 3, s. 333–350
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.016.8360

Przedmiot-relikwia a postać Jana Pawła II w krakowskim kontekście muzealnym

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 3, s. 351–367
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.017.8361

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.