Przedmiot-relikwia a postać Jana Pawła II w krakowskim kontekście muzealnym

Bartosz Arkuszewski

Abstrakt
An Object / A Relic and a Figure of John Paul II in the Context of Kraków’s Museums
 
This article discusses different museum exhibitions and narratives related to John Paul II within Kraków’s cityspace. The cult of this recently canonized Catholic saint (2014) is very popular in Poland, particularly in Kraków, which is called the ‘Pope’s City’. The paper focuses on items-relics – objects that were used or touched by John Paul II – and are nowadays exhibited in various museums in Kraków. These material objects are a means of creating local stories about John Paul II and his sanctity. The author compares two sets of items exhibited in two different museums: The Cardinal Karol Wojtyła Room exhibited in the Saint John Paul II’s Centre and the Pope’s Helicopter exhibited in the Polish Aviation Museum. The analysis reveals diverse strategies and uses of objects-relics related to the museumification and sacralization of the figure of John Paul II. 
Słowa kluczowe: museumification/musealization, museums, John Paul II, Kraków
References

Adinolfi M., van de Port M., Bed and Throne. The „Museumification” of the Living Quarters of a Candomble Priestess, „Material Religion”, 9, 2013, s. 282–303.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa, 2005

Brzozowski G., Spatiality and the Performance of Belief: The Public Square and Collective Mourning for John Paul II, „Journal of Contemporary Religion”, 28, 2013, s. 241–257.

Brzozowski G., Clashing Temporalities of Public Mourning. Warsaw after the Death of Pope John Paul II, „The Drama Review”, 58, 2014, s. 84–96.

Klekot E., Mourning John Paul II in the Streets of Warsaw, „Anthropology Today”, 23, 2007, s. 3–6.

Kubik J., The Power of Symbols against the Symbols of Power: The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland, University Park, 1994

Łozińska K., Więc oto idzie papież słowiański. Romantyczne tło mitycznego wizerunku Jana Pawła II, „Prace Etnograficzne”, 27, 1990, s. 37–44.

Łozińska K., Jan Paweł II – bohater masowej wyobraźni, „Literatura Ludowa”, 36, 1992, s. 3–13.

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, ­Warszawa, 2005

Niedźwiedź A., Mythical Vision of the City: Kraków as the ‘Pope’s City’, „Anthropology of East Europe Review”, 27, 2009, s. 208–226.

Niedźwiedź A., Framing the Pope Within the Urban Space. John Paul II and the Cityscape of Kraków, [w:] Spiritualizing the City. Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat, eds. V. Hegner, P.J. Margry, New York, 2017a, s. 81–101.

Niedźwiedź A., The Multivocality of Space and the Creation of Heritages. New Shrines in an Old City, „Anthropological Notebooks”, 23, nr 3, 2017b, s. 63–86.

Nowobilski A., Kanonicza kardynała Karola Wojtyły, Kraków, 2011

Owczarek P.,  Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Podhalańska opowieść o świętym. Od historii do mitu – studium antropologiczne, Kraków, 2006

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż–Wenecja. XVI–XVIII wiek, przeł. A. Pieńkos, Warszawa, 1996

Radwan K. (red.), Papieski Śmigłowiec 620 w Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków, 2014

Sosnowska J., Powrót na Białe Morza, [w:] Dom Świętego. Sanktuarium św. Jana Pawła II, red. A. Bujak, Kraków, 2015

Urry J., Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa, 2007

Vergo P., Milczący obiekt, [w:] Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, przeł. A. Łyda, Kraków, 2005, s. 313–334.

White G., Museum / Memorial / Shrine. National Narrative in National Spaces, „Museum Anthropology”, 21, 1997, s. 8–27.

Wieczorkiewicz A., Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia, Gdańsk, 2000

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków, 2008

Zowczak M., Jan Paweł II – narodziny legendy, „Literatura Ludowa”, 31, 1987, s. 3–12.

http://www.muzeumlotnictwa.pl/zbiory_sz.php?ido=278&w=p (dostęp: 19.12.2017).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.