Szopkarstwo krakowskie w procesach kształtowania dziedzictwa miasta

Magdalena Kwiecińska

Abstrakt
Kraków Nativity Scene Construction in the Processes of Shaping the City’s Heritage
 
This paper focuses on the custom of making of the Nativity scenes in Kraków. The tradition of making meticulous constructions depicting miniaturized Kraków buildings and architectural details as a scenography for the Nativity scene accompanied by various local and national figures set in the 19th century. Today this Christmas related custom is promoted by the City of Kraków as well as by national institutions as an “authentic” intangible cultural heritage. The paper analyses, how the Nativity scene tradition relates to the heritagisation of the city of Kraków itself. The process is depicted in relation to the two UNESCO Conventions (1972, 2003) and a changing concept concerning the “authenticity” of heritage. Heritagisation is presented here as a process involving practices, objects and the cityscape. The author also discusses the commodification of the Nativity scene tradition in Kraków and analyses attempts to transform this tradition into a national brand. 
Słowa kluczowe: the Nativity scene (szopka) tradition in Kraków, intangible heritage, heritagisation, stakeholders
References

Anczyc W., Obrazy krakowskie. Szopka czyli jasełka i gwiazdka w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 5, nr 135, 1862, s. 166.

Bendix R., Heritage between Economy and Politics: An Assessment from the Perspective of Cultural Anthropology, [w:] Intangible Heritage, eds. L. Smith, N. Akagawa, London–New York, 2009 , s. 253–269.

Cohen S., Searching for Escape, Authenticity and Identity: Experiences of „Lifestyle Travellers”,[w:] The Tourism and Leisure Experience: Consumer and Managerial Perspectives,ed. M. Morgan, P. Lugosi, J.R.B Ritchie, Bristol, 2010, s. 27–42.

Ivanovic M., Cultural Tourism, Cape Town, 2008

Kazimierczak M., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Recenzja, „Horyzonty Nowoczesności: Teoria-Literatura-Kultura”, t. 66, nr 7, 2009 , s. 32–39.

Kirshenblatt-Gimblett B., Od etnologii do dziedzictwa. Rola muzeum, „Etnografia Nowa/The New Ethnography”, nr 2, 2011, s. 125–136.

Klekot E., Ikony zografskie i klasztory Fruškiej Góry a serbskie imaginarium narodowe, „Lud”, t. 99, 2015, s. 139–159.

Kolberg O., Dzieła wszystkie. Krakowskie,t. 5, cz. 1, Wrocław–Poznań, 1976

Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania,, 2013 Kraków.

Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Kraków, 2011

Krupski J., Szopka krakowska, Kraków, 1904

Kwiecińska M., Szopkarstwo krakowskie – tradycja pokoleń. Działania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta, [w:] Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, Chorzów–Lublin–Warszawa, 2016, s. 169–182.

Ludwikowski L., Wroński T., Tradycyjna szopka krakowska, Kraków, 1978

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa, 2002

Majchrowski J., Symbol naszego miasta, [w:] Wokół szopki. Spacerem po Krakowie, „Dodatek do Gazety Wyborczej”, 17 XIII 2015, s. 2.

Murzyn M., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na podstawie wartości, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 17, z. 3, 2016, s. 195–213.

Płatek P., Szopka krakowska. Okolędowania, Kraków, 1971

Reinfuss R., Szopki krakowskie, Kraków, 1958

Schreiber H., Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003, [w:] Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, red. K. Zalasińska, Warszawa, 2014, s. 392–463.

Schreiber H., Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako element soft powerpaństw, „e-Politikon”, nr 18, 2016, s. 54–78.

Seweryn T., Tradycje i zwyczaje krakowskie, Kraków, 1961

Silverman H., Heritage and Authenticity, [w:] The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research, red. E. Waterton, S. Watson, London, 2015, s. 69–88.

Sjöholm J., Heritagisation, Re-Heritagisation and De-Heritagisation of Built Environments The Urban Transformation of Kiruna, Kiruna (praca doktorska), 2016

Szałapak A., Szopki krakowskie. Cracovian Christmas Cribs, Olszanica, 2008

Urošević N., Urban Identity, Heritage Management and Sustainable Development: The Case of Pula, [w:] The Limits of Heritage, red. K. Jagodzińska, J. Purchla, Kraków, 2015, s. 504–519.

Urry J., Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa, 2007

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków, 2008

Winiarczyk K., Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego, Kraków, 2014

Wroński T., Konkursy szopek krakowskich, Kraków, 1973

Zdrodowska M., Telewizja na pograniczach, Kraków, 2013

Dokumenty archiwalne

Jerzy Dobrzycki, Program przybliżony „Dni Krakowa” w 1935 r. Ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Spuścizna Jerzego Dobrzyckiego, sygn. K III 226, II/9, archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Konkurs na szopki krakowskie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 352, 1937, s. 8.

Najpiękniejsze tradycje Krakowa, „Dziennik Polski”, nr 321, 1945, s. 14.

Tarnowski bezkonkurencyjny, „Dziennik Polski”, nr 302, 1955, s. 6.

Krakowskie Szopki, „Dziennik Polski”, nr 301, 1956, s. 3.

„Echa Krakowa”, nr 294, 1963.

Materiały internetowe

Jak chronimy dziedzictwo kulturowe? Słuchowisko Radiowej Dwójki, Konwencja UNESCO, http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1754923, Konwencja-UNESCO-Jak-chronimy-dziedzictwo-kulturowe (dostęp: 21.04.2017).

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego – szopkarstwo krakowskie, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/ (dostęp: 20.04.2017).

MKiDN: szopkarstwo krakowskie z szansą na wpis na listę UNESCO (komunikat),  http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/71070,25,mkidn-szopkarstwo-krakowskie-z-szansa-na-wpis-na-liste-unesco-(komunikat) (dostęp: 20.04.2017).

NID, Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/ (dostęp: 19.04.2017).

Pierwszy polski wniosek o wpis na Listę reprezentatywną UNESCO, http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/pierwszy-polski-wniosek-o-wpis-na-liste-niematerialnego-dziedzictwa-zlozony-w-unesco-7231.php(dostęp: 20.04.2017).

Portal internetowy Kraków Zaprasza, http://www.krakow.zaprasza.net/tradycje/Default.php?article_id=3 (dostęp: 20.04.2017).

Wokół szopki – Spacerem po Krakowie, http://www.biurofestiwalowe.pl/imprezy/wokol-szopki-spacerem-po-krakowie_40.html (dostęp: 21.04.2017).

http://epolart.pl/pl/ (dostęp: 6.07.2017).

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,35798,10813308,Szopka_pamiatka_z_Krakowa__Ale_nie_jak_ciupaga.html (dostęp: 9.07.2017).

https://sprzedajemy.pl/szopki-krakowskie-7897fb-nr1054801 (dostęp: 3.07.2017).

http://www.pamiatkizkrakowa.pl/index.php?p515,szopka-krakowska-mala (dostęp: 7.07.2017).

http://www.szopki.eu/index.php/pl/kup-szopke(dostęp: 8.07.2017).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.