Globalny katolicyzm w polskiej scenografii – ŚDM 2016 w Krakowie

Anna Niedźwiedź

Abstrakt
Global Catholicism in Polish Scenography: The 2016 World Youth Day in Kraków
 
In July 2016 World Youth Day (WYD) – a global mass event organized every two or three years by the Roman Catholic Church and dedicated to young people – brought thousands of pilgrims to the city of Kraków (Poland) for one week. WYD, which was combined with an official visit by Pope Francis to Poland, is analyzed here as a complex religious-social event that mixes a traditional concept of ‘religious pilgrimage’ with a popular, mass-culture festival. Basing on ethnographic fieldwork – conducted before, during and after WYD – I will present various and varying attitudes of Kraków’s inhabitants towards the event. I will look at local voices but also at the ‘local scenography’ through an analysis of how the WYD organizers included symbolic capital of Kraków and its ‘Christian heritage’ within their agenda and shaped the event in religious terms.
Słowa kluczowe: Światowe Dni Młodzieży, Kościół rzymskokatolicki, antropologia religii, tożsamość religijna, studia pielgrzymkowe
References

Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Liro J., Motivations of Participants of World Youth Day in Krakow (2016), [w:] Proceeding of the 10th MAC 2017 (Multidiciplinary Academic Conference), Prague, 2017, s. 204–206.

Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Kraków, 2017

Coleman S., Eade J., Introduction: Reframing Pilgrimage, [w:] Reframing Pilgrimage: Cultures in Motion, eds. S. Coleman, J. Eade, London–New York, 2004, s. 1–25.

Collins-Kreiner N., Researching Pilgrimage: Continuity and Transformations, „Annals of Tourism Research”, 37 (2) 2010, s. 440–456.

Eade J., Sallnow M.J. (eds.), Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage, London–New York, 1991

Halter N., The Australian Catholic Church and the Public Sphere: World Youth Day 2008, „Journal of Religious History”, vol. 37, no. 2, 2013, s. 261–282.

Kieca M., Kleska Ł., Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny, Warszawa, 2017

Kościół prosi o pomoc: przyjmijcie ludzi! , portal KRK news.pl, 7 lipca 2016, http://krknews.pl/kosciol-prosi-o-pomoc-przyjmijcie-pielgrzymow/ (dostęp: 04.01.2018).

Lambek M., What Is „Religion” for Anthropology? And What Has Anthropology Brought to „Religion”?, [w:] A Companion to the Anthropology of Religion, eds. J. Boddy, M. Lambek, Chichester, 2013, s. 1–32.

Meyer B., Introduction. From Imagined Communities to Aesthetic Formations: Religious Mediations, Sensational Forms, and Styles of Binding, [w:] Aesthetic Formations: Media, Religion, and the Senses, ed. B. Meyer, New York, 2009, s. 1–28.

Modlitewnik, ŚDM, Kraków, 2016

Muskus D., Drodzy młodzi Przyjaciele!, [w:] Przewodnik Pielgrzyma ŚDM, Kraków, 2016, s. 4–5.

Niedźwiedź A., Skrzyżowane itineraria – antropolodzy i pielgrzymi, „Prace Etnograficzne”, t. 44, z. 3, 2016, s. 243–260.

 Niedźwiedź A., Framing the Pope within the Urban Space: John Paul II and the Cityscape of Kraków, [w:] Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat, eds. V. Hegner, P.J. Margry, London–New York 2017a, s. 81–101.

 Niedźwiedź A., Migocząca mapa – w stronę antropologii pielgrzymowania, „Konteksty, Polska Sztuka Ludowa”, LXXI, nr 1–2, 2017b, s. 191–203.

 Niedźwiedź A., The Multivocality of Space and the Creation of Heritages: New Shrines in an Old City, „Anthropological Notebooks”, vol. 23, nr 3, 2017c, s. 63–86.

Norman A., Johnson M., World Youth Day: The Creation of a Modern Pilgrimage Even for Evangelical Intent, „Journal of Contemporary Religion”, 26, 2011, 3, s. 371–385.

Pfadenhauer M.,, The Eventization of Faith as a Marketing Strategy: World Youth Day as an Innovative Response of the Catholic Church to Pluralization, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, vol. 15, November, 2010, s. 382–394.

Polscy biskupi zapraszają na Światowe Dni Młodzieży, Kościelna Agencja Informacyjna, List duszpasterski odczytany w kościołach 19 czerwca 2016, https://ekai.pl/wydarzenia/x100651/polscy-biskupi-zapraszaja-na-swiatowe-dni-mlodziezy/?print=1 (dostęp: 4.07.2016).

Praktyki niedzielne Polaków (dominicantes i communicantes), Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, http://iskk.pl/badania/religijnosc/211-praktyki-niedzielne-polakow-dominicantes (dostęp: 8.01.2018).

Przewodnik pielgrzyma ŚDM, Kraków, 2016

„Podczas ŚDM w Krakowie może być ciężko. Zachęcam do wyjechania na zieloną trawkę”. Zapis rozmowy Jacka Bańki z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, Radio Kraków, 19 lutego, 2016, http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/j-majchrowski-podczas-sdm-w-krakowie-moze-byc-ciezko-zachecam-do-wyjechania-na-zielona-trawke/ (dostęp: 22.12.2017).

Reader I., Pilgrimage in the Marketplace, New York–London, 2014

Sadłoń W. (oprac.), Etapy socjalizacji religijnej i elementy postaw religijnych uczestników Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., Warszawa, 2016

Sadłoń W., Werner M., Wprowadzenie, [w:] Odbiór Światowych Dni Młodzieży i jego kulturowe konteksty. Raport z badania uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Warszawa, 2016

Szostkiewicz A., ŚDM, czy czegośnie wiemy? , 2016 https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2016/06/19/sdm-czy-czegos-nie-wiemy/ (dostęp: 22.12.2017).

Szpunar O., Gurgul A., Wynająłeś swoje mieszkanie podczas ŚDM? To zarobiłeś!, „Gazeta w Krakowie”, 10 sierpnia 2016; http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20524035,wynajales-apartament-podczas-sdm-to-zarobiles.html#BoxLokKrakLink (dostęp: 10.08.2016).

ŚDM 2016. Krakówbędzie przestrzeniąduchowego rozwoju. Ks. Grzegorz Suchodolski o przygotowaniach i programie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Polskie Radio (Sygnały dnia/Jedynka), 22 sierpnia 2015, https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1492268,SDM-2016-Krakow-bedzie-przestrzenia-duchowego-rozwoju (dostęp: 22.12.2017).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.