Prace Etnograficzne,2017, Tom 45, Numer 4, Sprzężenia krytyczne: antropologia, postsocjalizm, postkolonialność

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Rok wydania: 2017
Redakcja zeszytu: Marcin Lubaś
Redakcja numeru: Marcin Lubaś 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sprzężenia krytyczne: antropologia, postsocjalizm, postkolonialność. Słowo wstępne

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. VII–XX
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.023.8886

Kolonizowanie historii. Postkolonializm i postsocjalizm jako komunały

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 369–391
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.018.8602

Post-co? Przydatność kategorii „postsocjalizmu” w badaniach antropologicznych w byłej Jugosławii

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 393–402
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.019.8678

Ucieczka w postkolonialność. Pułapki wschodnioeuropejskiego dyskursu teorii postkolonialnej

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 403–414
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.020.8679

Uwagi o (nie)przydatności konceptu homo sovieticus na przykładzie badań wśród białoruskich kołchoźników

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 415–428
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.021.8680

Czy postsocjalizm wytworzy „postszamanizm”? O problemach badań współczesnego syberyjskiego szamanizmu

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 429–442
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.022.8681

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.