Artykuły

Ilość
Sortuj według

Największe lody świata na polach śmierci. Efemeryczny performans z gatunku „tradycji wynalezionej” w Andach Peruwiańskich

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 1-29
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.001.8682

Korpus spiskich tekstów i nagrań gwarowych. Założenia projektowanej bazy i możliwości jej  wykorzystania jako źródła badań interdyscyplinarnych

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 30-49
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.002.8683

Co pacjenci mogą robić z tabletkami? Studium przypadku osób, cierpiących na zaburzenia lękowe

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 51-75
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.003.8684

„Ostatni prom na Nilu” Kultura podróżowania a zjawisko rzecznej przeprawy promowej w północnym Sudanie

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 77-87
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.004.8685

Antropologia dźwięku wobec protestów społecznych i politycznych

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 89-115
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.005.8686

Recenzja książki Elżbiety Jodłowskiej i Mirosława Mąki, Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2016, 243 s.

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 117-123
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.006.8687

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.