Artykuły

Ilość
Sortuj według

Critique, Comparison, Suffering, and the Middle East

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 2, s. 1-25
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.007.8411

Belgrade street drama of the 1990s: (Re)constructing history and memory

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 2, s. 27-48
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.015.10088

War and Science. A Few Thoughts on the Research of the Institut für Deutsche Ostarbeit in occupied Poland. A case of Podhale region

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 2, s. 49–68
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.024.10525

Rethinking the Concept of Hybrid Warfare within the Framework of Semiotic Anthropology

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 2, s. 69–90
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.023.10524

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.