Konteksty

Sortuj według

Ukraińscy migranci w Krakowie. Między współpracą a dyskryminacją

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, s. 65-77
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.009.9955

Diaspora, ojczyzny i pamięć w życiu ukraińskich migrantów z Polski w Toronto

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, s. 79-96
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.010.9956

Przeszłość

Oskar Kolberg o Rusinach/Ukraińcach i ich kulturze

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, s. 1-12
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.013.9959

Recepcja dekoracji skrzyń jaworowskich w dziełach warsztatów stolarskich w Lubaczowie

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, s. 13-27
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.014.9960

Współczesność

„Te małe Ukraińce”. O traumie wysiedlenia, stygmatyzacji i jej konsekwencjach w relacjach potomków Ukraińców wysiedlonych w ramach akcji Wisła

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, s. 29-45
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.011.9957

Między powszechnością a dążeniem do endogamii, czyli o polsko-ukraińskich małżeństwach mieszanych

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, s. 47-64
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.012.9958

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.