Recepcja dekoracji skrzyń jaworowskich w dziełach warsztatów stolarskich w Lubaczowie

Maria Działo

Abstrakt

The subject of the article is the influence of the carpenter centre in Jaworów on the production and sale of dowry chests in Lubaczów. In the 19thand 1st half of the 20thcentury, Jaworów was one of the largest carpenter centres producing dowry boxes, affecting many of its neighbouring centres. However, the problem has not been the subject of extensive researchand, due to the deteriorating preservation status of dowry chests out of museums, it seems to be a matter of urgency. The article presents the characteristics of the Yavoriv centre and its influence on the production of dowry chests in Lubaczów, especially in Leon Markowski's workshop. The article is based on the field research conducted by the author in 34 towns of Lubaczów and Biłgoraj counties, as well as archival materials from the field research conducted by the Department of the Folk ArtDocumentation of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, IS PAN)stored in the Department of Documenting Cultural Contextsof the Ethnographic Museum in Kraków. 

Słowa kluczowe: dowry chest, carpentry, Lubaczów, Jaworów, Leon Markowski
References

Źródła archiwalne

Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (AMEK)/Dział Dokumentacji Kontekstów Kulturowych

AMEK, sygn. 210 II, autor nieznany, Opis wnętrza domu w Krowicy Hołodowskiej, pow. Lubaczów, 1963,k. 1001–1002.

AMEK, sygn. 210 II, autor nieznany, Wywiad z Antonim Faszczowym i Janem Urbanem w Wólce Horynieckiej, 1963, k. 969–970.

AMEK, sygn. 210 I, Bukowska I., Wywiad z Janem Ziembą, EmiliąKość, ZofiąKamińskąw Roźwienicy, pow. Jarosław, 1957, k. 342–354.

AMEK, sygn. 210 I, Bukowska I., Wywiad z mieszkańcami wsi Łazy w powiecie Radymno, 1957, k. 312–316.

AMEK, sygn. 210 I, Dzięgiel L., Wywiad ze Stanisławem Dończakiem, Michałem Zathe­yem, żoną Leona Markowskiego oraz Karolem Zarębskim w Lubaczowie, 1952, k. 44–52.

AMEK, sygn. 210 I, Fryś E., Wywiad z mieszkańcami Krakowca w powiecie Jaworów, 1963, k. 589.

AMEK, sygn. 210 I, Fryś E., Wywiad z mieszkańcami Zagród i Laszek, przesiedleńcami z Krakowca pod Jaworowem,1957, k. 593.

AMEK, sygn. 210 I, Kunczyńska A., Wywiad z Anielą Wach w Cewkowie, 1963, k. 968.

AMEK, sygn. 210 I, Kunczyńska A., Wywiad z Marią Łoś, Mazurkiewiczową, WeronikąChmielowską, Janem i ZofiąOlszańskimi w Radymnie, 1957, k. 407.

AMEK, sygn. 14 II, Przeździecka M., Wywiad ze Stanisławem Statkiewiczem w Radymnie, 1957, k. 76.

AMEK, sygn. 210 II, Przeździecka M., Wywiad z mieszkanką Cieszanowa, 1957, k. 769.

AMEK, sygn. 210 II, Przeździecka M., Wywiad z mieszkańcami Jarosławia,1957,k. 674–680.

AMEK, sygn. 210 II, Przeździecka M., Wywiad z Michałem Zatheyem i Anna Markowską,1957, k. 778–782.

AMEK, sygn. 210 II, Przeździecka M., Wywiad ze Stefanem Murzakiembyłym wójtem wBruchanlu (9 km od Jaworowa) i Janem Taucerem (bednarzem z Jaworowa) w Radymnie-Zagrody, 1957, k. 697–699.

AMEK, sygn. 210 I, Reinfuss R., Wywiad z Edwardem Czechowiczem, Anielą Czechowicz, Heleną Kastelik – przesiedleńcami z Jaworowa w Zagrodach, pow. Radymno,1957, k. 535–538.

AMEK, sygn. 210 I, Reinfuss R.,Wywiad z Ludwikiem Pudłowskim w Jarosławiu, 1957, k. 550.

 

Literatura

Blin-Olbert D., Marciniak M.J.

2001 Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. Cz. 1., „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”,nr 35, s. 81–95.

Bonkovska S.M.

1991 Kovalctvo na Ukraïni (XIX – pochatok XX st.),Kyïv.

Budzan A.

1968 Javorivski malovani skryni, „Narodna tvorchist’ ta etnografiâ”, nr 5, s. 49–53.

Chugaĭ P.B.

1979 Narodne dekoratyvne mystetstvo Iavorivshchyny,Kyïv.

Działo M.

2018 Nowe życie starych skrzyń. Wyniki badań terenowych nad skrzyniami i kuframi wiannymi z pogranicza Lubelszczyzny i Podkarpacia,w: W. Hajduk-Gawron, K. Pospiszil (red.), Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie, Katowice, s. 189–198.

Furdyna J.

2014 Wiejski dom mieszkalny w widłach Wisły i Sanu. Forma i funkcja (1850–1965),  Mielec.

Gajkowa O.

1947 Kultura ludowa okolic Hor i Potylicza, „Prace i Materiały Etnograficzne”,t. VI,s. 38–76.

Gnatiuk M.

2002–2003 Skrynia âk ob’êkt doslidzhennia v ukraïnskomu mistetstvi,„Ukraïnoznavchi Studiï,nr 4–5,s. 315–321.

Grabowski J.

1967 Sztuka ludowa, formy i regiony w Polsce, Warszawa.

Lew S.

1967 Sztuka ludowa w lubaczowskiem, „Rocznik Lubaczowski”, nr1, s. 72–84.

Małeta A.

1979 Ośrodek zabawkarstwa ludowego w Brzózie Stadnickiej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, nr 33 (4), s. 205–216.

Olszewski J.

1912 Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi, Lwów.

Półćwiartek J.

1968 Piszczelnicy i zabawkarze leżajscy wczoraj i dziś, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, nr 22 (3), s. 136–140.

Reinfuss R.

1954 Ludowe skrzynie malowane,Warszawa.

1977 Meblarstwo ludowe w Polsce, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Seweryn T.

1949 Polskie zabawki ludowe, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, nr 3 (6), s. 163–179.

1957 Zabawki ludowe jako odbicie obyczajów, baśni i legend, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, nr 11(1), s. 3–20.

1960 Polskie zabawki ludowe, Warszawa.

Shpak O.

2018 Tradytsyjnyj rozpys Iavorivshchyny âk dzherelo tvorchykh inspiratsij NataliïDiug, „Narodoznavchi Zoshyty”,nr 2 (140), s. 494–501.

Webersfeld E.

1909 Jaworów: monografia historyczna, etnograficzna i statystyczna, Lwów.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.