Funkcjonowanie i rozbudowa Elektrowni Opole w opiniach mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki

Konrad Górny

Abstrakt

Operation and Development of the Opole Power Plant in the Opinions of the Residents of the Dobrzeń Wielki Commune

The article discusses the social reception of various phenomena occurring in the Dobrzeń Wielki commune accompanying the operation and development of a major industrial investment: the Opole powerstation. The subject matter concerns the course of fi eldwork aimed at identifying socioeconomic processes and the attitudes of people living in the area aff ected by those processes. The author’s main focus is the question of interactions between the powerstation and the local community, as well as the social reception of related phenomena.

Słowa kluczowe: local community, local economics, large industrial investment, social confl ict and cooperation
References

Berlińska D.

2000 Integracja speczna mieszkańców osiedla Energetyk z zasiedziałą ludnością Dobrzenia Wielkiego, w: W. Lesiuk, R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.),Mdzy przesością a przysością. Elektrownia Opole jako czynnik zmiany specznej, Opole 2000, s. 89–98.

Hann Ch., Hart K.

2015 Antropologia ekonomiczna. Historia, etnografia, krytyka, przeł. I. Kbon, Poznań. Lesiuk W., Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T. (red.) 2000 Mdzy przesością a przysością. Elektrownia Opole jako czynnik zmiany specznej, Opole.

Łuszczewska B. (red.)

1993 Elektrownia Opole” a środowisko speczne, Opole.

Ossowski S.

1967 Zagadnienia wzi regionalnej i wzi narodowej na Śląsku Opolskim, w: S. Ossowski, Dzieła. T. 3: Z zagadnień psychologii specznej, s. 251–300.

Śpiewak R.

2016 Wiejska gentryfikacja. Definicja, znaczenie i skutki procesu, w: M. Halamska, S.Michalska, R. Śpiewak (red.), Studia nad strukturą speczną wiejskiej Polski, T. 1, Warszawa 2016, s. 129–157.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.