Lokalna ekonomia a wielka inwestycja przemysłowa. Przypadek Elektrowni Opole i gminy Dobrzeń Wielki

Mirosław Marczyk

Abstrakt

Local Economy versus Major Industrial Investment.The Case of the Opole Power Station and the  Dobrzeń Wielki Commune

The article, based on the so called basic research, concerns the relations between the expansion of the Opole power station and particular actions taken by the residents of the Dobrzeń Wielki commune. The text discusses local, bottom-up strategies designed with the use of the potential economic situation resulting from a major industrial investment located in the region. They take the form of various cultural activities, among which bottom-up economic strategies are crucial. The impulses for these activities are supplied by specifi cally targeted social changes taking place under the infl uence of supra-local political and economic transformations.

Słowa kluczowe: local economics, large industrial investment, local community
References

Buchowski M.

1995 Klasa i kultura okresie transformacji: Antropologiczne studium przypadku speczności lokalnej w Wielkopolsce, Poznań.

2018 Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań.

Cichocki P., Dudek K.J., Rakowski T. (red.)

2015 Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna, Warszawa.

Kałuża R.

2000 Rola elektrowni Opole a rynku pracy, w: W. Lesiuk, R. Rauziński, T. Sołdra--Gwiżdż (red.), Mdzy przesością a przysością. Elektrownia Opole jako czynnik zmiany specznej, Opole, s. 59–64.

Kuligowski W., Stanisz A.

2017 Ruchome modernizacje. Mdzy Autostra Wolności a starą dwójką, Warszawa.

Lesiuk W.

2000 Przesość i współczesność okolic Dobrzenia Wielkiego w badaniach Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu, w: W. Lesiuk, R. Rauziński, T.Sołdra-Gwiżdż (red.), Mdzy przesością a przysością. Elektrownia Opole jako czynnik zmiany specznej, Opole, s. 7–12.

Rakowski T.

2009 Łowcy,  zbieracze,  praktycy  niemocy.  Etnografia  człowieka  zdegradowanego, Gdsk.

Szaban D.

2017 Gra o węgiel. Socjologiczne uwarunkowania konfliktu wokół planów powstania kompleksu energetyczno-wydobywczego w województwie lubuskim, Warszawa. 

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.