(Re)konstrukcje kobiecości w kontekście rozbudowy Elektrowni Opole

Ewa Kruk

Abstrakt

The (Re)constructions of Femininity in the Context of the Expansion of the Opole Power Plant

The purpose of this article is to reject the static approach to the categories of gender and femininity and to recognize its dynamic, contextually conditioned character showing the processes of launching specific (re)constructions of femininity as a response to the interactions and phenomena experienced in the workplace by women employed on the expansion of Opole Power Plant. The researched women negotiate their position in the employee hierarchy and “do” and “undo” their femininity depending on their particular goals which is a function of the experienced intersectionality. 

Słowa kluczowe: femininity, gender, male-dominated occupation, intersectionality
References

Ahmed S.

2014 Willful Subjects, Durham–London.

Anker R.

1997 Theories of Occupational Segregation by Sex: An Overview, „International Labour Review”, nr 136 (3), s. 315–339.

Baer M.

2003 Women’s Spaces: Class, Gender and the Club. An Anthropological Study of the Transitional Process in Poland, Wrocław.

Bagilhole B.

2002 Women in Non-Traditional Occupations: Challenging Men, New York.

Bartky S.L.

2007 Foucault, kobiecość i unowocześnienie włądzy patriarchalnej, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, red. A. Kościańska, R.E. Hryciuk, t. 2: Kobiecość, męskość, seksualność, Warszawa, s. 50–75.

Beauvoir S. de,

2017 Druga płeć, przeł. G. Mycielska, Maria Leśniewska, Warszawa.

Bourdieu P.

2004 Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa.

2007 Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przeł. W. Kroker, Kęty.

Butler J.

1993 Bodies that Matter: On the Discursive Limits of „Sex”, London–New York.

Collinson M., Collinson D.

1996 „It’s only Dick”: The Sexual Harassment of Women Managers in Insurance Sales, „Work Employment Society”, nr 10 (1), s. 29–56.

Crenshaw K.

1991 Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Colour, „Stanford Law Review”, nr 43, s. 1241–1299.

Denissen A.M.

2010 Crossing the Line: How Women in the Building Trades Interpret and Respond to Sexual Conduct at Work, „Journal of Contemporary Ethnography”, nr 39 (3), s. 297–327.

Dryburgh H.

1999 Work Hard, Play Hard: Women and Proffesionalization in Engineering – Adapting to the Culture, „Gender and Society”, nr 13 (5), s. 664–682.

Eriksen T.H.

2007 Globalization: The Key Concepts, Oxford–New York.

Gherardi S.

1994 The Gender we Think, the Gender we Do in our Everyday Lives, „Human Relations”, nr 47 (6), s. 591–610.

Kalina R.M., Łapiński P. (red.)

2008 Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego, Kalisz.

Kanter R.M.

1977 Men and Women of the Corporation, New York.

Kubisa J.

2009 Patrząc z daleka i z bliska – kobiety w polskich związkach zawodowych po 1989 roku, w: J. Piotrowska, A. Grzybek (red.), Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Warszawa, s. 73–84.

McRobbie A.

2004 Notes on „What Not To Wear” and Post-feminist Symbolic Violence, „Th e Sociological Review”, nr 52 (2), s. 97–109.

Mills S.

1997 Discourse: The New Critical Idiom, London–New York. 

Mizielińska J.

2004 (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Gdańsk. 

Pokojska J., Włoch R., DELab UW,

2017 Zawód: prezeska! – diagnoza przedsiębiorczości kobiet, Warszawa.

2018 Kobiety w „męskich” zawodach, Warszawa.

Powell A., Bagilhole B., Dainty A.

2009 How Women Engineers Do and Undo Gender: Consequences for Gender Equality, „Gender, Work and Organization”, nr 16 (4), s. 411–428.

Powell A., Sang K.

2015 Everyday Experiences of Sexism in Male-dominated Professions: A Bourdieusian Perspective, „Sociology”, nr 49 (5), s. 919–936.

Rhoton L.A.

2011 Distancing as a Gendered Barrier: Understanding Women Scientists’ Gender Practices, „Gender & Society”, nr 25 (6), s. 696–716.

Siemieńska R.

2009 Kobiety w (męskim) zawodzie naukowca, w: J. Piotrowska, A. Grzybek (red.), Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Warszawa, s. 303–317.

Smith D.

1990 Texts, Facts and Femininity: Exploring the Relations of Ruling, London.

Wright T.

2016 Gender and Sexuality in Male-Dominated Occupations: Women Working in Construction and Transport, London.

Yanagisako S., Collier J.

1987 Toward a Unifi ed Analysis of Gender and Kinship, w: S. Yanagisako, J. Collier (eds.), Gender and Kinship: Essays Toward Unifi ed Analysis, Stanford, s. 14–50.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.