Prace Etnograficzne,2019, Tom 47, Numer 1

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2019
Redaktor tomu: Marcin Brocki

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Informator, rozmówca, wspólnik. Obrazy relacji Antropologa z Innym

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 1, s. 1-16
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.001.11319

Rozczarowanie niespełnionymi obietnicami – dorastanie w prowincjonalnym macedońskim mieście

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 1, s. 17-36
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.002.11320

Motility i kosmpolityczny wymiar transnarodowych związków na odległość

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 1, s. 37-54
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.003.11321

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.