Prace Etnograficzne,2019, Tom 47, Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2019
Redaktor numeru: Marcin Brocki

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historical Cupping Therapy of the Resettled Czech Community from Ukraine in the Context of Contemporary and Alternative Medicine in the Czech Republic

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 3, s. 109-126
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.007.11872

Longings from the Bottom of the Boat: Re-assessing Transformation in a Polish Sailing Resort

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 3, s. 143-172
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.009.11874

Doing Fatherhood in the Middle Nile. Fatherhood, Masculinity and Change in Rural Northern Sudan

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 3, s. 127-142
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.008.11873

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.