Prace Etnograficzne,2019, Tom 47, Numer 4

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2019
Redaktor numeru: Marcin Brocki
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Pigmeje” – konstrukt a rzeczywistość

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 4, s. 173-188
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.010.11875

Rozproszenie i konsolidacja polskiej antropologii w kontekście zmian w klasyfikacji dyscyplin naukowych

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 4, s. 189-206
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.012.11877

Obcy wśród obcych i obcy wśród swoich. O ludoznawstwie w rękach literatów z dworów i miast w Polsce XIX wieku

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 4, s. 207-221
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.011.11876

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.