Prace Etnograficzne,2020, Tom 48 Numer 1, Etnografie pandemii

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu: Łukasz Kaczmarek
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego.

Artykuły

Sortuj według

Fast science, neoliberalne reżimy produktywności oraz technologie ICT: Uniwersytet w czasach pandemii COVID-19

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 1-21
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.001.12626

Doświadczenie czasu pandemii w późnym kapitalizmie

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 23-37
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.002.12627

Wirtualne sale i globalne sieci. Partycypacja w kulturze filmowej w kontekście pandemii

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 39-55
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.003.12628

Po prostu siedzieć. Wymiary siedzenia z perspektywy buddyzmu zen

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 57-73
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.004.12629

Notatki terenowe / Dzienniki terenowe / Fieldnotes

Troska w czasach zarazy. Notatki z lockdownu w Brazylii

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 75-83
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.005.12630

Szwajcaria w czasach zarazy

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 85-103
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.006.12631

Looking in the Rear-view Mirror: Reverse Chronicle of Covid-19 Lockdown in Serbia

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 105-110
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.007.12632

Wyimki z dziennika terenowego

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 111-114
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.008.12633

„Widziałaś już te filmiki z wanny, które ci wysłałam?” Audiowizualne historie codzienności w czasie pandemii

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 115-117
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.009.12634

Komentarze

Niepewność jako orientacja etnograficzna

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 1, s. 119-124
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.010.12635

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.