Prace Etnograficzne,2020, Tom 48 Numer 2, Revisiting new museology

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu: Katarzyna Maniak
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Revisiting New Museology

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. VII
Data publikacji online: 2020

Colonizing Knowledge: New Museology as Museology of News

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 125-139
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.011.12636

Responsibility of Museums Towards Landscape: Discussion Based on Case Studies From Katowice, Kraków, and Warsaw

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 141-158
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.012.12637

Unauthorized Curating. The Relations between Art Activism and the Museum

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 159-172
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.013.12638

30 Years after the New Museology: What’s Changed?

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 173-187
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.014.12639

Robot, Researcher, or Exhibit? Tour Guides in Museums

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 189-194
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.015.12640

Criterion of the Nationality. Case Study of the National Museum in Warsaw (Department of Contemporary Prints and Drawings)

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 195-202
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.016.12641

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.